Svensk patentansökan

Med en svensk patentansökan som grund är det lättare att ta ställning till om det lönar sig att söka patent även i andra länder.

Tänk stort börja smått

Om du börjar med en svensk patentansökan startar du relativt försiktigt med låg insats. En svensk patentansökan gäller bara Sverige och lämnas in till PRV. Det passar dig som bara behöver skydda din uppfinning i Sverige, men är också en bra start för att kunna få patent i andra länder. Det är då viktigt att hinna utnyttja den prioritet du har från din svenska patentansökan.

Läs mer om prioritet

Fördelar

  • Ansökningsavgiften är låg i internationell jämförelse
  • Du får tidigt ett utlåtande om uppfinningen är patenterbar
  • Utlåtandet ger dig möjlighet att överväga en internationell ansökan (PCT)
  • PRV är en lättillgänglig myndighet
  • Du kan skriva på svenska men kan också förbereda den internationella fasen genom att lämna in ansökan på engelska.

Avgifter

  • Ansökningsavgift
  • Meddelandeavgift

Därutöver tillkommer årsavgifterna.

Tid till första besked

I de allra flesta fall får du vårt första tekniska föreläggande inom cirka sju månader efter inlämning.

Läs mer här

Uppdaterad 2023-04-20