Villkor för patent

För att du ska kunna få patent på din uppfinning måste den uppfylla patentbarhetsvillkoren. Uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd, och vara industriellt tillämpbar, vilket betyder att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik. Villkoren beskrivs mer i detalj i kapitlen nedan.