Industriellt tillämpbar

För att du ska kunna få patent på din uppfinning ska den kunna tillgodogöras industriellt.

Det innebär att uppfinningen ska kunna tillverkas eller utföras inom industri i ordets vidaste bemärkelse. Detta gäller utöver industri i traditionell mening också annan verksamhet, till exempel transportväsende, jordbruk, jakt, offentlig förvaltning och sjukvård.

Bristande industriell tillämpbarhet kan utgöra ett hinder mot patent vid uppfinningar som används i verksamhet som inte med bästa vilja kan tolkas som industriell, till exempel religiösa akter. Produkter avsedda för icke-industriella ändamål, men som kan tillverkas industriellt, kan däremot vara möjliga att patentera. Uppfinningar som strider mot naturlagarna och därför inte kan fungera, såsom evighetsmaskinen, är ytterligare ett exempel på uppfinningar som inte kan tillgodogöras industriellt.

Läs mer om patenterbarhetsvillkoren och hur dessa bedöms i våra riktlinjer:

Patenterbarhetsvillkoren