Ta hjälp eller ansök själv

Det finns många fördelar med att ta hjälp när du skriver och förbereder dig för din patentansökan. Nedan listar vi vad som kan vara bra att tänka på och vilka olika aktörer som finns. Med det sagt är det självklart upp till dig att avgöra om du vill ta hjälp eller inte.

Ta hjälp av patentombud

Att skriva en bra patentansökan är svårt och komplext. Det kan därför underlätta att ta hjälp av en expert, ett patentombud. PRV:s statistik visar att ansökningar skrivna av professionella patentombud oftare leder till patent jämfört med ansökningar som sökanden formulerat själv. Styrkan i ett beviljat patent påverkas dessutom av hur ansökan är formulerad. Det handlar alltså inte bara om att få ansökan beviljad utan även om att formulera den på ett sätt som ger ett starkt skydd.

Ett patentombud vet hur man skriver ansökan för att få ett så starkt och effektivt skydd som möjligt, vilket gör patentet mer användbart på marknaden. Ett patentombud kan även hjälpa dig att svara på förelägganden, hålla koll på viktiga tidsfrister och hantera frågor som uppstår under själva ansökningsprocessen.

Välja patentombud

Ta hjälp av PRV:s konsulttjänster

PRV kan inte hjälpa dig att skriva din ansökan, men PRV:s konsulttjänster kan utföra omfattande sökningar och göra analyser av din uppfinning och ditt teknikområde för att du ska få en så bra bild som möjligt av hur dina chanser till patent ser ut. Läs mer om PRV:s konsulttjänster på länken nedan.

PRVs konsulttjänster

Ta hjälp av företagsfrämjare

Lista på företagsfrämjare:
Företagsfrämjare: Webbplats:
ALMI Företagspartner
Almi Företagspartner erbjuder rådgivning för dig som har ett företag som vill växa och utvecklas.
www.almi.se
Business Sweden
Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin försäljning internationellt. De hjälper också internationella företag att investera i Sverige.
www.business-sweden.se
Connect
Connect ger råd, kontakter och stöttar tillväxtföretag att vässa sina affärer.
www.connectsverige.se
Coompanion
Coompanion erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning vid start och utveckling av kooperativ verksamhet och av företag som vill bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
www.coompanion.se
Drivhuset
Drivhuset hjälper studenter som vill starta och driva företag.
www.drivhuset.se
Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till företag som vill öka sin marknad internationellt.
www.enterpriseurope.se
IUC
Industriella utvecklingscentra, IUC, är ett nätverk som arbetar för en stark svensk industri.
www.iuc.se
Nyföretagarcentrum
Information till dig som ska starta ett företag. Stiftelsen erbjuder gratis rådgivning.
www.nyforetagarcentrum.se

Andra organisationer som kan hjälpa till

  • Innovationskontor kopplade till universitet och högskolor
  • Science/business parks
  • Inkubatorer
  • Forskningsinstitut
  • Handelskammare
  • Regionförbund
  • Näringslivskontor i kommunen

Verksamt.se

Verksamt är en samlingsportal för små- och medelstora företag. Där finns information och tjänster från flera olika myndigheter för dig som driver eller vill starta företag. På Verksamt.se finns en webbtjänst som hjälper dig att hitta rådgivare som passar dig och dina behov.

Verksamt.se

Information om hur du ansöker själv

Så söker du patent (pdf 870 kB)