Finansiering av patent

Det finns flera möjligheter att söka stöd för din patentansökan.

Du kan vända dig till innovationsaktörer som till exempel Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI Företagspartner och Tillväxtverket eller höra dig för hos olika aktörer inom företagsetablering och entreprenörskap.

Är du forskare har du möjlighet att söka finansiering och stöd från olika stiftelser.

Utöver finansiella bidrag stöttar en del verksamheter och företagsfrämjare med konsultcheckar och kostnadsfri rådgivning.

Svenska Uppfinnareföreningen

ALMI Företagspartner

Tillväxtverket