Uppfinningshöjd

Det är möjligt att få patent på en uppfinning om den väsentligen skiljer sig från vad som är tidigare känt.

Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

Läs mer om patenterbarhetsvillkoren och hur dessa bedöms i våra riktlinjer:

Patenterbarhetsvillkoren

Uppdaterad 2022-11-17