Hemlighåll din uppfinning

För att du ska kunna få patent på din uppfinning får den inte vara känd på något sätt när du lämnar in din ansökan.

Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen uppfinningen har gjorts känd. Den räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Nyhet och nyhetsgranskning

Sekretessavtal och samverkan med andra

Behöver du prata med någon om din uppfinning eller visa den, gör det med försiktighet. Det är till exempel inte ovanligt att uppfinnare tar hjälp av studenter för att utföra en studie eller ett projekt. Som uppfinnare bör du då säkerställa att ingen information om uppfinningen sprids i en eventuell examensuppsats eller liknande. Var tydlig med hur informationen får spridas eller beskrivas utan att några viktiga detaljer om din uppfinning röjs. Ett generellt tips är att upprätta ett sekretessavtal med den part du kontaktar eller tar hjälp av. Med ett sekretessavtal kan du försäkra dig om att den du vänder dig till också behandlar din uppfinning konfidentiellt. Exempel på sekretessavtal hittar du hos bland andra Svenska Uppfinnareföreningen och ALMI Företagspartner.

Svenska Uppfinnarföreningen

ALMI

Situationer då din uppfinning kan ha blivit känd

Nedan listar vi några situationer där din uppfinning kan anses ha avslöjats så att den inte längre är ny, och därför inte kan patenteras.

Uppfinningen har offentliggjorts i en text såsom tidningsartikel eller broschyr, eller muntligt genom:

  • Föredrag, intervju, radio, film eller video
  • Demonstrerats så att den kan anses vara känd
  • Sålts så att den kan anses vara känd
  • Pratats om bland vänner och bekanta
  • Testats på en plats där vem som helst har kunnat se den

Säker kommunikation

Tänk på att skydda dig när du kommunicerar med andra aktörer, exempelvis partners. Säkerställ att du skyddar dig genom att:

  • Använda VPN
  • Kryptera din epost
  • Lösenordsskydda dokument