Nyhet och nyhetsgranskning

För att du ska få patent på din uppfinning måste den uppfylla vissa villkor. Ett av de viktigaste är att uppfinningen är ny.

Med nyhet menas att uppfinningen inte får vara känd sedan tidigare när du lämnar in din ansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var den har gjorts känd. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Databaser

I våra databaser kan du söka på redan beviljade patent och offentliga patentansökningar för att på så vis få en bild av om din uppfinning är ny eller inte.

Databaser

Läs mer om patenterbarhetsvillkoren och hur dessa bedöms i våra riktlinjer:

Patenterbarhetsvillkoren