Digital Access Service (DAS)

Sökande som lämnar/har lämnat in en patentansökan till PRV kan begära att PRV mot en avgift skapar och laddar upp ett prioritetsdokument av den inlämnade ansökan till DAS. Sökande som lämnar/har lämnat in en patentansökan till PRV kan även begära att PRV kostnadsfritt hämtar ett tidigare uppladdat prioritetsdokument från DAS.

Digital Access Service är en frivillig tjänst utarbetad och administrerad av Internationella byrån på WIPO. DAS möjliggör för sökande som lämnar in en ansökan med åberopande av prioritet från en tidigare ansökan att distribuera prioritetsdokumentet elektroniskt istället för att behöva skicka ett prioritetsdokument till varje enskilt patentverk där prioriteten åberopas.

Deltagande i DAS

Det är frivilligt både för patentverk och sökande att delta i DAS.

Deltagande länder, DAS, WIPO (extern webbplats)

Hur fungerar systemet?

När sökande/ombud lämnar in en ansökan till PRV kan PRV på sökandes begäran skapa ett prioritetsdokument av ansökan och överföra det till WIPO via säker datakommunikation. WIPO förvarar det elektroniska prioritetsdokumentet i en säker databas. WIPO skickar som bekräftelse på mottagandet av prioritetsdokumentet ut ett lösenord via e-post till sökande/ombud. Lösenordet skickas bara ut till en e-postadress. Med hjälp av lösenordet och ansökningsnumret kan sökande/ombud sedan logga in på en webbportal, där sökande/ombud kan välja vilka patentverk som ska få till gång till det aktuella prioritetsdokumentet.

Hur begär man att ett prioritetsdokument skickas till eller hämtas från DAS?

Sökande kan på ansökningsblanketten, eller genom att i efterhand skicka in en separat blankett, begära att PRV skapar ett prioritetsdokument av ansökan och laddar upp det i DAS.

Blanketter för patent 

Sökande kan på ansökningsblanketten, eller genom att i efterhand skicka in en separat handling, begära att PRV hämtar ett tidigare uppladdat prioritetsdokument från DAS.

På WIPO:s webbplats finns bland annat en användarmanual där det beskrivs i detalj hur man använder webbportalen, byter lösenord med mera.

Användarmanual, WIPO (extern webbplats) 

I vilka ärenden kan man begära att prioritetsdokument skickas till eller hämtas från DAS?

PRV kan skapa och ladda upp till DAS ett elektroniskt prioritetsdokument av en nationell ansökan inlämnad till PRV eller av en PCT-ansökan där Sverige är mottagande myndighet.

PRV kan hämta ett tidigare uppladdat prioritetsdokument till en nationell ansökan i vilken prioriteten åberopas. Prioritetsdokumentet kan vara skapat av en utländsk nationell ansökan, en regional ansökan eller av en PCT-ansökan.

Avgifter

Avgift för utfärdande av prioritetsbevis följer gällande avgiftslista.

Avgifter för patent