Blanketter

Du kan också utföra dina ärenden med våra e-tjänster för patent.

Du behöver Adobe Acrobat Reader

Du kan fylla i blanketterna direkt på skärmen, men du behöver skriva ut dokumentet för att kunna signera med ditt namn. Blanketterna är i pdf-format och öppnas alltid i ett nytt fönster. Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer. Du behöver också Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa, fylla i och skriva ut blanketterna. Programmet är gratis att ladda ner. 

Ladda ned Adobe Acrobat Reader (extern webbplats)

 

Blanketter för patentärenden

Ansökan om svenskt patent, samt bilagor om flera sökande och/eller flera uppfinnare (pdf 1,7 MB)

Bilaga för anmälan av behörig användare (125 kB)

Gruppinloggning anmälningsblankett (151 kB)

Gruppinloggning ändringsblankett (159 kB)

Begäran om publicering av översättning av europeisk patentansökan/patent (pdf 869 kB)

Begäran om anteckning om patentansökan/patent (pdf 135 kB)

Begäran om överföring av prioritetsdokument till Digital Access Service (DAS) (pdf 100 kB)

Ombudsfullmakt för patentärende (pdf 80 kB)

Överlåtelse av patent (pdf 107 kB)

Överlåtelse av uppfinning/patentansökan (pdf 156 kB)

Ansökan om tilläggsskydd för växtskyddsmedel (pdf 374 kB)

Ansökan om tilläggsskydd för läkemedel (pdf 256 kB)

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel (pdf 367 kB)

Svar på föreläggande(pdf 623 kB)

Generalfullmakt för patentärenden (pdf 73 kB)

Adressändring

Observera att vid adressändring så använder du blanketten:

  • Begäran om anteckning om patentansökan/patent.

Information om generalfullmakter

Information om generalfullmakter

Ansökan om europeiskt patent

Ansökan om europeiskt patent görs på EPO:s webbplats.

Ansökan om europeiskt patent (länk till blanketter på EPO:s webbplats)

Ansökan om internationell patentansökan, PCT

Ansökan om internationell patentansökan (länk till blanketter på WIPO:s webbplats)

Lämna in dina handlingar

Du kan lämna in dina handlingar till PRV på olika sätt.

Skicka per post

PRV (Patent- och registreringsverket)
Box 5055
102 42 Stockholm

Lämna in per post

Lämna in själv

Du kan själv lämna in dina handlingarna i vår reception på Valhallavägen 136 i Stockholm eller på Kungsgatan 8 i Söderhamn.

Faxa

Du kan faxa till PRV, men faxet måste alltid bekräftas genom att du sen lämnar in originalhandlingar.

Faxnummer till PRV: 08-666 02 86

Skicka inte via e-post

Vi avråder dig från att skicka in patenthandlingar via e-post.