Information om generalfullmakter

Du som ansöker om patent eller redan har ett patent kan ge någon annan i uppdrag att företräda dig i ditt ärende. För det behövs en så kallad fullmakt.

Vill du att ett ombud ska ha möjlighet att företräda dig i ett flertal ärenden kan du ge ombudet en bredare behörighet i form av en så kallad generalfullmakt. Generalfullmakten är alltså en fullmakt som inte nödvändigtvis begränsar sig till ett specifikt ärende utan är mer allmänt formulerad för att ge den har som fullmakt en bredare behörighet.

Tänk på att den generalfullmakt som går att ladda ned på prv.se har en mycket enkel och bred formulering. Den aktör som har komplexa behov bör tänka igenom vilka effekter fullmakten kan få.

Fullmakten gäller tills den återkallas

Du kan återkalla fullmakten genom att förstöra den eller genom att meddela den som du skickade fullmakten till att den slutar gälla.

Underfullmakt

En fullmakt kan kompletteras med en underfullmakt. Underfullmakt betyder i princip att den som har en fullmakt att agera åt en fysisk eller juridisk person har rätten att delegera uppdraget vidare till någon annan aktör. Fördelen med en underfullmakt är att uppdraget kan hanteras mer flexibelt. Nackdelen är att du som fullmaktsgivare får mindre kontroll över vem som utför uppdraget.