Inlämning med post

I första hand hänvisar vi till våra e-tjänster för inlämning av patenthandlingar. Det går dock även bra att posta din patentansökan till oss. Att bifoga patenthandlingar via e-post och fax avråder vi dig däremot ifrån.

Inlämning med e-tjänst

Inför inlämningen

Alla våra blanketter kan fyllas i elektroniskt. Tänk dock på att ansökan måste skrivas under, det kan du göra med en elektronisk avancerad eller kvalificerad signatur eller med papper och penna. Blanketterna är i pdf-format och öppnas alltid i ett nytt fönster. Om du inte har tillgång till skrivare kan du beställa en blankett hos vår kundsupport.

Blanketter patent

Om du postar din ansökan till oss, använd adressen nedan:

PRV
Box 5055
102 42 Stockholm.

Det går också bra att lämna in den i vår reception på Valhallavägen 136 i Stockholm.

Viktigt att tänka på

En ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller någon som har fullmakt att företräda sökanden. För nationella ansökningar innebär det att en handling inkommen via e-post måste bekräftas genom att du därefter också ger in en undertecknad originalhandling. Detsamma gäller om du i undantagsfall, använder fax. Handlingar ingivna via fax i PCT-ansökningar behöver däremot inte bekräftas i original om de är tillräckligt tydliga för publicering.

En handling som i efterhand bekräftas med en originalunderskrift anses inkommen redan den dag förlagan (fax eller e-post) kom in till PRV. Den underskrivna bekräftelsen bör lämnas in till oss så fort som möjligt, för att handläggningen inte ska fördröjas.

Vid såväl brev, fax som e-postförsändelser till oss står alltid avsändaren för risken att handlingen inte når PRV eller skadas på vägen. Elektroniska dokument anses bara inkomna om vi kan öppna dem med något känt standardprogram. Om vi inte har något program för att öppna den bifogade filen, eller om det är något fel på filen, anses handlingen inte inkommen. Vi hör dock alltid av oss om vi märker att något inte verkar vara som det ska. Generellt avråder vi dig från att skicka in handlingar via e-post och fax, speciellt i patentärenden som ännu inte blivit offentliga, eftersom okrypterad e-post/fax inte anses vara en säker överföringsmetod.

Inom ramen för PRV konsulttjänster finns möjlighet att i viss utsträckning kommunicera med oss via krypterad e-post.