E-tjänster Patent

Här hittar du våra e-tjänster för självbetjäning inom patent.

Online Filing

Program tillhandahållet av EPO för inlämning av patentdokument. Du behöver ingen speciell programvara för att använda denna tjänst, men du behöver tillgång till e-legitimation för att underteckna inlämningen.

Tänk på att handlingar som rör en försvarsuppfinning eller en potentiell försvarsuppfinning alltid ska inlämnas i pappersformat. 

I e-tjänsten kan du bland annat:

 • Lämna in nationella patentansökningar (SE-ansökan)
 • Anmäla behörig användare till digitala handlingar för nationella patentärenden. Bifoga blanketten: Bilaga Behörig användare (128 Kb)
  som övriga dokument i din ansökan i Online Filing, eOLF.
  Mer information finns under Frågor och svar om patent
 • Registrera en grupp av behöriga användare genom att först ansöka om ett Grupp-ID där du anger vilka användare som ingår. I samband med en patentansökan kan du registrera ditt Grupp-ID i stället för att registrera en eller flera behöriga användare.
  Gruppinloggning anmälningsblankett (269 kB)
  Gruppinloggning ändringsblankett (276 kB)
 • Lämna in internationell patentansökan (PCT-ansökan)
 • Lämna in begäran om publicering av översättning av en europeisk patentansökan eller patent (till exempel EP-validering)
 • Komplettera befintliga patentärenden: nationella, PCT-ärenden eller EP-ärenden.

EPO:s tjänst Online Filing, eOLF

Webbinlämning patent

Webbaserad e-tjänst för att lämna in patentdokument. Du behöver ingen speciell programvara för att använda denna tjänst, men du behöver tillgång till e-legitimation för att underteckna inlämningen.

Tänk på att handlingar som rör en försvarsuppfinning eller en potentiell försvarsuppfinning alltid ska inlämnas i pappersformat.

I e-tjänsten kan du:

 • Lämna in nationella patentansökningar (SE-ansökan)
 • Komplettera befintliga patentärenden: nationella, internationella (PCT-ärenden) eller europeiska (EP-validering)
 • Anmäla behörig användare till digitala handlingar för nationella patentärenden. Bifoga blanketten:Bilaga Behörig användare (128 Kb) 
  som Övriga dokument i din ansökan i Online Filing.
  Mer information finns under Frågor och svar om patent
 • Registrera en grupp av behöriga användare genom att först ansöka om ett Grupp-ID där du anger vilka användare som ingår. I samband med en patentansökan kan du registrera ditt Grupp-ID i stället för att registrera en eller flera behöriga användare.
  Gruppinloggning anmälningsblankett (269 kB)
  Gruppinloggning ändringsblankett (276 kB)
 • Lämna in svar på tekniskt föreläggande
 • Lämna in begäran om publicering av översättning av en europeisk patentansökan eller patent (till exempel EP-validering)
 • Lämna in ansökan om tilläggsskydd och förlängda tilläggsskydd

PRV:s e-tjänst Webbinlämning patent (öppnas i nytt fönster)

ePCT

Webbaserad e-tjänst, tillhandahållen av WIPO, för att lämna in PCT-ansökningar. Du behöver ingen speciell programvara för att använda tjänsten, men du måste skapa ett ePCT-konto. Till kontot laddar du upp antingen ett smartcard utgivet av EPO eller ett mjukt certifikat från WIPO.

Tänk på att handlingar som rör en försvarsuppfinning eller en potentiell försvarsuppfinning alltid ska inlämnas i pappersformat.

I e-tjänsten kan du:

 • Lämna in PCT-ansökningar
 • Komplettera befintliga PCT-ärenden

WIPO:s e-tjänst ePCT

Ta del av förelägganden elektroniskt

Webbaserad e-tjänst för att följa din nationella patentansökan.
Du som anmäler dig som behörig användare när du gör en patentansökan i Online Filing eller Webbinlämning patent kan logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du under granskningsprocessen ta del av information om ärenden och handlingar för nationella patentansökningar.
E-tjänst för patent - Inloggning (prv.se)

Dokument anförda i ditt tekniska föreläggande

Här laddar du ner dokument i PDF-format som du fått anförda i din PCT/ITS-rapport eller i ditt tekniska föreläggande. Användarnamn och lösenord finns på ett separat informationsblad som bifogas rapporten.

Anförda dokument (extern webbplats)

Betala patentavgifter

Här kan du elektroniskt betala avgifter för ansökningar och beviljade patent.

Elektronisk betalning (öppnas i nytt fönster)

Hantera avgifter hos PRV

Du kan öppna ett depositionskonto på PRV för att hantera dina avgifter enkelt.

Läs mer om depositionskonto på PRV

Saldouppgifter i PRV Depositionskonto

Kontrollera saldot på ditt konto. OBS – det kan ta cirka 4 arbetsdagar innan saldot uppdateras med nyinsättningar. Du behöver logga in för att kunna använda tjänsten. Kontakta PRV konsulttjänster om du skulle få problem.

PRV Depositionskonto (öppnas i nytt fönster)

Skicka in uppdrag och hämta din rapport

Tjänsten PRV Information Secure gör att du säkert och enkelt kan skicka in uppdrag till PRV konsulttjänster. Här kan du också hämta den färdiga rapporten när uppdraget är klart.

PRV Information Secure (öppnas i nytt fönster)

Den tyska patentklasslistan, DPK

Den tyska patentklasslistan, DPK

Mina sidor PCT

Här kan du se information om ärenden och handlingar för Patent PCT, som du lämnat in efter att du skapat ditt konto i Mina sidor. Äldre ärenden syns inte i Mina sidor.

Tjänsten kräver inloggning. 

Logga in på Mina sidor (extern webbplats)

 

Uppdaterad 2023-08-28