Depositionskonto

Så här gör du för att öppna ett depositionskonto på PRV.

Logga in - redan användare

Logga in på PRV Depositionskonto för att se dina saldouppgifter.

PRV Depositionskonto (öppnas i nytt fönster)

Öppna ett depositionskonto

Är du en återkommande kund hos PRV har du möjlighet att öppna ett depositionskonto. Då kan du på ett enkelt sätt betala dina konsulttjänster, patentskrifter och officiella avgifter.

Det finns vissa bestämmelser kring möjligheten att öppna och inneha ett depositionskonto hos oss. Nedan hittar du information om vad vi kräver för att du ska få öppna och inneha ett depositionskonto, hur du praktiskt ska gå tillväga samt hur du kan använda ditt konto.

Som du kan läsa nedan under punkt 7B kan ditt depositionskonto även användas för övriga betalningar vad gäller PRV:s myndighetsutövning. Detta förutsatt att du som kontoinnehavare och vi på PRV har ingått ett avtal (se nedan). Tillsammans med detta avtal vill vi även att du lämnar in ett medgivande som innebär att PRV får göra insättningar av återbetalningar till ditt depositionskonto.

Om du har frågor kontakta:

Avtal och medgivande

Avtal och medgivande (pdf 204 kB)


1. För att öppna ett depositionskonto krävs en skriftlig begäran som samtidigt följs av en initialdeponering på kontot. Lägsta initialdeponering är 1 000 SEK.

2. Begäran om att öppna depositionskonto sänds till:
Patent- och registreringsverket
Ekonomi- och planeringsfunktionen
Box 5055
102 42 Stockholm
Begäran ska innehålla uppgifter om namn, adress samt telefonnummer till företag alternativt person som begär att ett depositionskonto ska öppnas.

3. Deponeringen/betalningen inom Sverige till PRV görs till:
Bankgirokonto 5050-0248
Kontot hålls i svenska kronor.

4. PRV har bytt bankkonto för offentligrättsliga avgifter. För dig som kund utanför Sverige innebär inbetalningar  ska göras till konto enligt uppgift nedan:

IBAN: SE6912000000012810111758
BIC/Swift: DABASESX

Bankadress: Danske Bank Sverige Norrmalmstorg 1 Box 7523 103 92 Stockholm

5. Ditt depositionskonto tilldelas ett nummer som alltid ska användas vid inbetalningar på kontot. Depositionskontonumret är detsamma som kundnumret.

6. Kontot får inte överskridas och innehavaren ansvarar för att kontot har kreditbalans.

7. Depositionskontot kan debiteras:
A) för betalningar för tjänster utförda av PRV konsulttjänster, såsom:
- samtliga gransknings-, bevaknings och sökuppdrag inom områdena patent, varumärke och design
- betalning för kurser.
- försäljning av kopior och prioritetsdokument.
B) övriga betalningar som gäller avseende PRV:s myndighetsutövning, förutsatt att PRV och kontoinnehavaren ingått särskilda villkor.
För närmare information kontakta PRV konsulttjänster, telefon: 08-782 28 85

8. Om inget annat anges i beställningen debiteras kontot.

9. Debiteringar införs på kontot i den ordning beställningar görs. Vid försäljning till exempel konsulttjänster eller tjänster listade under avsnitt A), skickas en följesedel till kunden.

10. En gång per månad skickas utdrag av kontot till kontoinnehavaren. Uppgifterna hämtas ur verkets bokföring.

11. Kontot kan avslutas via en skriftlig begäran till PRV. Då ett depositionskonto avslutas kommer eventuell kreditbalans snarast återbetalas.

12. PRV förbehåller sig rätten att på eget initiativ avsluta konton när inte innehavaren uppfyller kraven under punkt 6.