Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) är ett internationellt system med avtal mellan olika patentmyndigheter. Systemet innebär att en sökande, som lämnat in en patentansökan till en myndighet och fått ett positivt utlåtande om patenterbarheten, kan vid inlämnandet av en motsvarande ansökan till en annan myndighet begära påskyndad behandling.

Webbplatsen PPH-portalen

Här finner du ytterligare information om PPH, såsom regelverk, statistik och mycket mer. Webbsidan uppdateras regelbundet. 

PPH-portalen (extern webbplats) 

Det globala pilotsamarbetet om PPH (GPPH)

PRV är sedan den 6 januari 2014 anslutet till det globala pilotsamarbetet om PPH (GPPH) med ett 20-tal andra patentmyndigheter. Pilotsamarbetet avser såväl nationella som internationella patentansökningar (PCT) och ersätter de tidigare bilaterala avtal om PPH som PRV haft med de amerikanska, japanska och koreanska patentverken.

Nedan finns länkar till riktlinjer för GPPH-begäran till PRV samt ansökningsformulär.

Riktlinjer för GPPH-begäran till PRV (457 kB)

Ansökningsformulär för GPPH-ansökan till PRV (pdf 374 kB)

Beträffande riktlinjer och formulär för GPPH-begäran till andra myndigheter hänvisar vi till PPH-portalen. Där finns även ytterligare information om regelverket för GPPH-samarbetet och information om vilka länder som anslutit sig.

Bilateralt PPH-avtal med den brasilianska patentmyndigheten (INPI)

PRV har tecknat ett pilotavtal om PPH med INPI som gäller från den 1 februari 2020 och fem år framåt.

Nedan finns länkar till ansökningsformulär samt riktlinjer för begäran av PPH vid respektive myndighet.

PPH-begäran till INPI:

Ansökningsformulär för PPH-ansökan till INPI (extern webbplats)

Resolution PPH Guidelines (pdf 300 kB)

Ordinance PPH limitation (pdf 279 kB)

PPH-begäran till PRV:

Riktlinjer för PPH-begäran till PRV (pdf 462 kB)

Ansökningsformulär för PPH-ansökan till PRV (pdf 385 kB)

Bilateralt PPH-avtal med den kinesiska patentmyndigheten (CNIPA)

PRV har tecknat ett pilotavtal om PPH med CNIPA som gäller från den 1 juli 2014. Avtalet omfattar såväl nationella som internationella ansökningar (PCT). PRV:s pilotavtal om PPH med CNIPA har förlängts och fortsätter alltså att gälla även efter 1 juli 2016 på obestämd tid, d v s till dess att någon av myndigheterna säger upp avtalet eller att CNIPA ansluter till GPPH (se ovan).

Nedan finns länkar till riktlinjer för begäran av PPH vid respektive myndighet samt formulär för att begära PPH till PRV. Beträffande formulär för begäran av PPH till CNIPA finns formuläret i dokumentet för riktlinjer.

Riktlinjer för PPH-begäran till CNIPA (pdf 844 kB)

Riktlinjer för PPH-begäran till CNIPA, på kinesiska (pdf 783 kB)

Riktlinjer för PPH-begäran till PRV (pdf 261 kB)

Riktlinjer för PPH-begäran till PRV, på kinesiska (pdf 626 kB)

Ansökningsformulär PRV, PCT och nationella (pdf 310 kB)

Kontakt och ytterligare information

Vill du veta mer om PRV:s avtal, kontakta:

Åsa Viken, processägare:

E-post till Åsa Viken