När får jag prata om min uppfinning?

Det är viktigt att du håller din uppfinning hemlig innan du lämnar in din patentansökan annars riskerar du att få avslag på din ansökan.

Hemlighåll din uppfinning

Innan du lämnat in din ansökan om patent är det viktigt att du inte pratar om din uppfinning. Alla uppgifter som är kända på ansökningsdagen påverkar om vi bedömer din uppfinning som ny eller inte. Det betyder att sådant du själv säger, visar eller skriver om uppfinningen innan ansökan lämnas in kan göra att ansökan avslås.

Efter att du lämnat in din ansökan håller PRV den hemlig i 18 månader, om du inte begär att den ska bli offentlig tidigare. Det betyder att du har möjlighet att fortsätta hålla din uppfinning hemlig, men det är inget krav för att din ansökan ska beviljas. Om du väljer att fortsätta hemlighålla din uppfinning under de första 18 månaderna kan du dra tillbaka ansökan utan att den någonsin blir offentlig. Det gör att du vid ett senare tillfälle kan lämna in en förbättrad ansökan utan att den första ansökan utgör nyhetshinder för den senare ansökan.

När ansökan väl blivit offentlig kan vem som helst ta del av ansökans innehåll.

Säker kommunikation

Det är bra att tänka på hur du kommunicerar med andra om din uppfinning. PRV avråder till exempel från att kommunicera i okrypterade kanaler såsom okrypterad e-post.

Sekretessavtal

När du samverkar med andra uppfinnare, företag eller aktörer bör du alltid använda sekretessavtal så att din uppfinning fortsätter att hållas hemlig. Det gäller även när någon till exempel skriver en examensuppsats om din uppfinning, eller något som berör din uppfinning. Det är då viktigt att tänka igenom hur uppfinningen beskrivs så att uppfinningens nyhetsvärde inte påverkas.

Du kan läsa mer om detta och ta del av standardiserade sekretessavtal hos Svenska Uppfinnareföreningen.

Svenska Uppfinnareföreningen

Ansökan blir offentlig