Ansökan blir offentlig

Från och med ingivningsdagen är vissa uppgifter i din ansökan offentliga.

Uppgifterna som blir offentliga är till exempel ansökans nummer, ditt namn som sökande och din adress.

Ansökan är sekretessbelagd i 18 månader

Innehållet i din ansökan är sekretessbelagt i 18 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen, förutsatt att du inte begär att ansökan ska bli offentlig tidigare än så. När ansökan offentliggörs sker det genom att sammandrag och bild på eventuell ritning publiceras i Svensk Patenttidning.

Vem som helst kan ta del av ansökans innehåll när den blivit offentlig. Det kan man göra genom att titta i Svensk Patentdatabas, där ansökan finns att läsa i sin helhet.

Om vi beviljar din ansökan blir den offentlig

Om vi beviljar din ansökan inom 18 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen blir innehållet offentligt i och med att vi meddelar patent. Ansökan finns då tillgänglig i såväl vårt bibliotek som i Svensk Patenttidning.

Om du vill att din ansökan ska vara hemlig så länge som möjligt kan du begära att vi väntar med beviljandet, och därmed publiceringen, tills de 18 månaderna har gått. En förutsättning för detta är att du har betalat meddelandeavgiften.

En del ansökningar blir inte offentliga

Har din ansökan avslagits, avskrivits eller återkallats av dig inom 18 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen offentliggörs den aldrig. Om utsikterna till patent verkar små, och du hellre vill behålla din uppfinning för dig själv, kan du välja att återta din ansökan i god tid innan 18 månader har passerat. Då förblir den hemlig.