Underrättelse om patentmeddelande

En underrättelse om patentmeddelande innebär att din ansökan är fullständig och att PRV inte ser något hinder mot patent.

PRV har inte hittat något hinder mot patent. Vi kan därför meddela ditt patent, under förutsättning att du betalar en meddelandeavgift. Att ”meddela patent” är ett begrepp som innebär ett offentliggörande genom en kungörelse i Svensk Patenttidning om att PRV har beviljat din patentansökan.

Översättning

Ska ditt patent meddelas på engelska är det nu dags att skicka in en översättning av kraven till svenska, om du inte redan gjort det.

Betala meddelandeavgiften

För att ditt patent ska kunna meddelas måste du:

  • Betala meddelandeavgiften i tid
  • Ge in en svensk översättning av patentkraven om din ansökan ska beviljas på engelska.

Om du inte gör det kommer din ansökan att avskrivas. Den kan sedan återupptas mot en extra avgift inom fyra månader från den sista dag som anges i underrättelsen.

Prislista för patent - Meddelandeavgift

Du kan fortfarande återta din ansökan

I det här skedet är det din sista möjlighet att dra tillbaka din ansökan så att den avskrivs och du kan behålla din uppfinning som en hemlighet. Om du fullföljer föreläggandet och betalar avgifterna publiceras ditt patent i det offentliga. Du beviljas patent förutsatt att ingen gör en invändning mot ditt patent.