En illustration som visar processen att ansöka om europeiskt patent.

Europeisk patentansökan (EP)

Med en enda europeisk patentansökan kan du söka patent i närmare 40 europeiska länder.

En ansökan för nära 40 länder

Du kan söka patent via det europeiska patentverket EPO. Det är möjligt genom den europeiska överenskommelsen European Patent Convention, EPC, som gäller i ca. 40 europeiska länder.

Att lämna in en europeisk ansökan är bra om:

  • Din marknad finns i Europa
  • Du vill nå ett flertal länder genom en enda ansökan

Det europeiska patentverket (EPO), granskar och prövar din patentansökan och meddelar sedan ett centralt beslut som erkänns av samtliga EPC-länder. Det räcker alltså med en enda patentansökan. Om din ansökan godkänns kan du sedan:

  1. validera ditt patent separat i olika länder, eller
  2. begära enhetlig verkan av patentet. 

Du avgör själv vilket alternativ som lämpar sig bäst i ditt fall och behöver inte göra valet förrän EPO har meddelat ditt patent.

PRV:s granskning av en svensk ansökan ger ett gott beslutsunderlag för ditt nästa steg. Genom att vända dig till oss innan du går vidare med en europeisk ansökan kan du minimera risken för att större utlägg går förlorade i det fall din europeiska ansökan inte beviljas.

Om du har frågor om europeiska ansökningar ska du vända dig direkt till EPO som har kontor i Berlin, Haag och München.

EPO:s webbplats

Uppdaterad 2023-06-01