Ansök om europeiskt patent

En europeisk patentansökan skickas till det europeiska patentverket (EPO). Du kan lämna in din ansökan direkt till EPO eller via PRV. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Inlämning direkt till EPO

Vill du lämna in en europeisk patentansökan, s.k. EP-ansökan,  skickar du normalt in den direkt till EPO.

Din ansökan kan vara på svenska, men då måste du se till att en översättning till något av EPO:s officiella språk – engelska, tyska eller franska – kommer in till EPO inom 2 månader.

Om du har frågor om europeiska ansökningar ska du vända dig direkt till EPO.

Elektronisk ansökan till EPO

EPO:s online-tjänster

Hur du ansöker om ett europeiskt patent hos EPO

Inlämning till EPO via PRV

PRV kan också ta emot en europeisk ansökan, men vi granskar den inte. När en EP-ansökan kommer in till PRV görs en kontroll om det kan vara en försvarsuppfinning. Ansökan får en ankomstdag och ett ansökningsnummer och vidarebefordras sedan till EPO.

Till oss kan du lämna in din europeiska ansökan per post, fax, personligen i vår reception eller elektroniskt. Om du faxar in din ansökan måste du samtidigt posta originalhandlingarna.

Ansökningsavgiften betalas alltid direkt till EPO. 

Elektronisk ansökan till PRV, online filing