Pantsättning

Behöver du låna pengar kan du pantsätta ditt patent eller din patentansökan, alltså använda patentet som säkerhet för en kredit.

Alla patent eller patentansökningar som avser Sverige kan pantsättas. Pantsättningsavtalet gäller mellan parterna, men för att pantsättningen ska få ett sakrättsligt skydd (så kallat tredjemansskydd) måste du i de flesta fall begära att få den registrerad hos PRV. Enda undantaget är om du har ett europeiskt patent med enhetlig verkan.

De patentansökningar och patent som kan pantsättas i Sverige genom registrering hos PRV är:

  • svenskt patent och europeiskt patent som är giltigt i Sverige
  • svensk patentansökan
  • europeisk patentansökan där PRV har publicerat en översättning av patentkraven
  • fullföljd PCT-ansökan

Så här går det till

En begäran om anteckning i patentansökningsdiariet respektive patentregistret av pantsättningen ska innehålla följande:

  1. nummer på det patent eller den patentansökan som anteckningen berör, ansöknings- eller publiceringsnummer
  2. en vidimerad kopia av pantsättningsavtalet där parternas namn och adress samt avtalsdatum framgår
  3. tydlig information i avtalet om vad pantsättningen avser och vilka rättigheter som pantsatts

Pantsättningsavtalet ska vara skrivet på svenska, norska, danska, eller engelska. I annat fall kan PRV kräva att den som begär anteckning ska lämna in en svensk översättning av dokumentet.

Patenthavaren eller panthavaren, eller ett ombud med fullmakt, ska skriva under begäran.

Du ska också betala avgiften. Prislista för patent

Pantsättning av europeiskt patent

PRV för inget register över europeiska patent med enhetlig verkan och hanterar inte heller pantsättningar som gäller enhetliga europeiska patent. De registreras istället av det europeiska patentverket, EPO.

En pantsättningsregistrering av en europeisk patentansökan kommer även att gälla det beviljade patentet, men bara om det valideras. Pantsättningar med provisoriskt skydd som har registrerats hos PRV men som sedan leder till ett enhetligt patent måste registreras hos EPO för att få sakrättslig verkan i Sverige.

Efter registreringen skickar vi en bekräftelse till den som lämnat in begäran.

Läs mer

Blanketter för patent