Anteckning i patentregistret om licens

Du kan ge någon annan tillåtelse att utnyttja ditt patent genom en så kallad licensupplåtelse.

Har du genom en sådan upplåtelse gett någon annan rätt att utnyttja ditt patent kan du begära att PRV antecknar detta i patentregistret. Det är dock inget krav.

Begäran om anteckning av licens i patentregistret ska innehålla:

1. en skriftlig begäran om anteckning av licens i patentregistret
2. nummer på det patent som anteckningen gäller (ansöknings- eller publiceringsnummer)
3. licensgivarens namn
4. licenstagarens namn och adress
5. datum för licensupplåtelsen
6. eventuell uppgift om begäran gäller en exklusiv eller en enkel licens

Begäran ska vara undertecknad av patenthavaren eller licenstagaren.

Till begäran om anteckning av licensavtal ska du skicka med en vidimerad kopia av avtalet eller av utdrag av avtalet där det framgår vilka rättigheter som licensierats.

Dokumentet som styrker licensen ska vara skriven på svenska, norska, danska, eller engelska. I annat fall kan PRV kräva att den som begär anteckning i patentregistret översätter dokumentet till svenska.

Läs mer

Avgifter för nationellt patent