Licensiera din designregistrering

En registrerad design är en tillgång. Du kan ge någon annan rätt att använda din registrerade design och på så sätt tjäna pengar på den.

Ansöka om anteckning av licensavtal 

En licens kan antecknas i PRV:s designregister. Licensavtalets giltighet är inte beroende av att det är med i designregistret, men den som har fått en licens kan lättare bevaka giltigheten av sin licens då.

Både du som innehavare av en designregistrering, och du som licenstagare kan ansöka om att licensavtalet ska antecknas i PRV:s register. Du ansöker via blanketten Ansökan om anteckning av licensavtal.

Hämta PDF: Ansökan om anteckning av licensavtal (pdf 165 kB)  

Det här ska finnas med i ansökan 

  • Licensavtalet i original, bestyrkt kopia eller utdrag ur handlingen som visar den del som rör designen
  • Licenshavarens namn eller firma och postadress 

I din ansökan kan du skriva in fler uppgifter som du vill ha inskrivna i vårt designregister. Till exempel att licensen: 

  • är exklusiv eller icke-exklusiv 
  • är tidsbegränsad 
  • är geografiskt begränsad 
  • gäller för specifika designregistreringar eller utseenden

Avgifter för design