Förnya din designregistrering

Kom ihåg att förnya din registrering. Skyddet gäller fem år i taget under längst 25 år.

När du skickar in din ansökan kan du välja hur många femårsperioder din registrering ska gälla. Du kan också förnya din registrering i slutet av varje femårsperiod. Som längst kan du skydda din design i 25 år. Din registrering räknas från dagen då du lämnade in din ansökan om designskydd.

Olika sätt att förnya din design

Om du vill förnya din designregistrering utan att göra någon ändring finns det tre sätt att välja på. 

Via e-tjänsten Förnyelse av design  

Genom att använda e-tjänsten och betala med kort, via internetbank eller depositionskonto hos PRV förnyas din designregistrering med fem år när vi har registrerat din ansökan. Du betalar en lägre avgift om du använder e-tjänsten.

Till e-tjänsten Förnyelse av design

Genom att betala in avgiften 

Du kan också ansöka om förnyelse genom att betala in avgiften till vårt bankgiro. Skriv på inbetalningskortet vad betalningen gäller och ange registreringsnumret för din design. Tänk dock på att avgiften blir dyrare om du väljer det här sättet.

Till avgifter för design

Till information om hur du betalar

Genom att skicka in en blankett

Du kan skicka en ansökan om förnyelse via e-post eller brev. Tänk på att avgiften blir dyrare om du väljer det här sättet. Med en pappersansökan kan du både förnya och ansöka om ändringar på samma gång. 

Till blanketter

Tänk på det här 

Du kan ansöka om förnyelse tidigast ett år innan och senast sex månader efter att en registreringsperiod har gått ut. Avgiften är högre om du skickar in ansökan när registreringsperioden har gått ut. 

Om du inte betalar in avgiften eller om avgiften kommer in för sent tar vi bort din designregistrering ur designregistret, och den slutar därmed att gälla.  

Alla kan ansöka om förnyelse 

Vem som helst kan ansöka om förnyelse. Det finns inget krav på att den som ansöker är innehavare eller på annat sätt kan styrka sin rätt till designen.  

Om din förnyelseansökan har blivit avvisad 

Har du ansökt om att förnya en designregistrering som inte längre gäller får du ett avvisningsbeslut från PRV. Har du hunnit betala avgiften får du tillbaka ansökningsavgiften från oss. 

Tid till besked 

Om du väljer att förnya din designregistrering via vår e-tjänst förnyas registreringen med en gång.
Om du ansöker på pappersblankett, betalar med bankgiro eller har ett depositionskonto hos PRV tar det just nu 8–10 veckor innan du får besked. 

Ändring 

Om du i samband med att du ska förnya din designregistrering också behöver göra en ändring i din registrering kan du göra ändringarna innan du ansöker om förnyelse. En ändring kan till exempel vara: 

  • Ny adress 
  • Ny innehavare 
  • Nytt ombud
  • Begränsning av klasser eller borttag av modell

Tänk på att om du använder e-tjänsten Förnyelse av design kan du inte göra några ändringar i registreringen.

Läs mer om att göra ändringar i din designregistrering

Till e-tjänsten Ändring av innehavarens namn/adress

Till e-tjänsten Ändring eller borttag av ombud