Så betalar du din design

Det är först när ansökningsavgiften är betald som vi kan börja handlägga din ansökan.

Vi kan inte kan ta emot betalkort eller fakturera dig.

Betala via bankgiro

Betala din pappersansökan på bankgiro 5052-6797. Ange ansökningsnummer som finns på inlämningsbekräftelse.

Det är viktigt att du på inbetalningen skriver: 

  • att din betalning gäller en designansökan 
    vilken typ av ärende din betalning gäller (förnyelse, överlåtelse och liknande) 
  • namnet på den sökande (inte namnet på det eventuella ombudet) 
  • adress 
  • aktuellt ansökningsnummer eller registreringsnummer

Tänk på att utrymmet för att göra noteringar är litet.

Betalning av andra designärenden

Om din betalning gäller andra designärenden, till exempel en förnyelse, är det viktigt att du skriver det i inbetalningen. Dessutom måste du skriva namnet på innehavaren (inte det eventuella ombudet) och ansökningsnumret eller registreringsnumret.

Utlandsbetalning - betalar från utlandet

PRV har bytt bankkonto för offentligrättsliga avgifter. För dig som kund utanför Sverige innebär det att alla eventuella inbetalningar ska göras till detta konto enligt uppgift nedan:

IBAN: SE6912000000012810111758

BIC/Swift: DABASESX

Bankadress:
Danske Bank Sverige
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

För att undvika extra avgifter, var noga med att skriva rätt betalningsinstruktion vid utlandsbetalningar. 

  • Mottagarens bank (det vill säga PRV) ska anges som en BIC-adress (Bank Identifier Code = tidigare SWIFT). 
  • Vårt kontonummer måste anges som ett IBAN (International Bank Account Number).
  • Användning av BIC tillsammans med IBAN garanterar rätt överföring till vår bank.

Depositionskonto

Du kan öppna ett depositionskonto hos PRV som vi enkelt kan dra dina avgifter från. Kontot går att använda för betalning av alla avgifter på PRV – ansökningar, årsavgifter, förnyelser och konsulttjänster.

Om Depositionskonto

Övriga upplysningar

PRV:s organisationsnummer: 202100-2072
Momsregistreringsnummer/VAT-nr: SE202100207201