Välj klass för din design

Din design ska placeras i en specifik klass utifrån produktens användningsområde. Syftet med klassningen är att man på ett enkelt sätt ska kunna söka upp tidigare registrerad design via klassen. Klassningen har inget med skyddsomfånget att göra.

Locarnoklassificeringen

Den klassificering som används för designansökningar utgår från den internationella Locarnoklassificeringen.

Locarnoklasserna för design består av huvudklasser och underklasser. Du hittar till exempel sittmöbler av olika slag i klass 06-01.

Välj rätt klass

I databaserna nedan kan du söka efter rätt klass för din designansökan. Du kan söka antingen via ord eller klassiffror. Om du gör en ordsökning ska ordet skrivas i plural, till exempel "stolar".

DesignClass

Ett verktyg från den europeiska immaterialrättsmyndigheten, EUIPO, där du kan söka efter din produkt på svenska och se i vilken Locarnoklass produkten ingår.

DesignClass (extern webbplats)

Locarnoklassificeringen

WIPO:s databas för designklassificering. Här finns Locarnoklasserna i originaldokument på engelska.

Locarnoklassificeringen (extern webbplats)

Svårt att hitta rätt klass?

Om du inte hittar rätt klass kan du hoppa över klassningen. Skicka istället med en bilaga till ansökan som tydligt beskriver produktens användningsområde och funktion så placerar vi din design i rätt klass.

Uppdaterad 2023-02-08