Hemlighållande

När du har lämnat in din ansökan blir den en offentlig handling, men du kan begära att bilderna hålls hemliga en tid.

Att hålla bilderna i din ansökan hemliga kan vara viktigt om du inte vill att produktens utseende ska bli offentligt förrän den kommer ut på marknaden.

Hemlig redan i ansökan

Om du vill att designen ska hållas hemlig måste det framgå i din ansökan. Du kan inte begära sekretess efter att du har lämnat in ansökan.

Din design kan vara hemlig i högst sex månader från den dagen du lämnar in en ansökan med bilder. Om du hänvisar till prioritet från en tidigare ansökan är designen hemlig sex månader från prioritetsdagen.

Övriga delar av din ansökan och diarieuppgifter är fortfarande offentliga även om bilderna är hemliga.

Du kan avbryta hemlighållandet om du vill. Skicka då in en skriftlig begäran och ange det datum då du vill att designen ska bli offentlig. Brevet måste ha en originalunderskrift och du behöver skicka in det via vanlig post.