Avgifter för design

När du lämnar in din ansökan om designregistrering ska du samtidigt betala ansökningsavgiften.

Ansökningsavgifter för designregistrering i Sverige

Ansöka om designregistrering med e-tjänst
Ansökningsavgift för registrering av 1 design. Ansökan som ges in via PRV:s e-tjänst. En femårsperiod. 2 000 kr
Ansöka om designregistrering – via papper

Ansökningsavgift för registrering av 1 design via papper och e-post

2 500 kr
Ansöka om design - för ytterligare femårsperiod

För ytterligare femårsperiod av 1 design. Gäller i samband med registrering

2 200 kr

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter för design
Ansökningsavgift för varje design utöver det första, så kallad samregistreringsavgift. 1 400 kr
Kungörelseavgift för varje bild utöver den första 200 kr
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som en design eller flera samregistrerade designs placerats i 500 kr
Förvaringsavgift för varje fysisk modell 800 kr
Återupptagningsavgift 500 kr
Förhöjd avgift vid förnyelse efter registreringsperiodens utgång   500 kr

Avgifter för förnyelse

Förnyelseavgifter för design
Förnyelseavgift vid elektronisk förnyelse av registrerad design via e-tjänst. Per femårsperiod. Tilläggsavgift som klassavgift, samregistreringsavgift och förvaringsavgift tillkommer. 2 500 kr
Annan förnyelse, 5 år.  3 000 kr
Förvaringsavgift för varje fysisk modell 800 kr

Ny innehavare och licens

Avgifter enligt förordning 2009:1576 för design
Ansökan om anteckning av ny innehavare 900 kr
Ansökan om anteckning av ny licens 900 kr

Bevis

Avgifter enligt PRVFS 2009:11 för design
Prioritetsbevis 350 kr
Bevis om registrerad design 200 kr

EU-design

EU-design
Avgift för vidarebefordran av ansökan om EU-design till EUIPO. 500 kr
Avgift för intyg, ombud inför EUIPO. 1200 kr