Lagar och regler för design

Lagar och regler som rör designskyddet hittar du främst i mönsterskyddslagen (1970:485) och mönsterskyddsförordningen (1970:486) på Riksdagens webbplats.

Mönsterskyddslagen

Mönsterskyddslagen (1970:485) innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för registrering av design.

Mönsterskyddslagen hos Riksdagen (extern webbplats)

Mönsterskyddsförordningen

Mönsterskyddsförordningen (1970:486) innehåller detaljerade bestämmelser om designregistret; vad en ansökan om ett designskydd ska innehålla, avgifter för olika designärenden och liknande.

Mönsterskyddsförordningen hos Riksdagen (extern webbplats)

Frister och anstånd

Riktlinjer gällande frister och anstånd i ärenden relaterade till design (mönster), varumärke, periodisk skrift, kommunala vapen och officiella beteckningar.

Riktlinjer gällande frister och anstånd (pdf)