Invända mot en designregistrering

Om du anser att en design inte borde ha registrerats kan du invända mot registreringen.

Att tänka på när du skickar in en invändning

Det är du som invänder som ska lägga fram bevis för att den registrerade designen inte uppfyller kraven. PRV gör ingen egen undersökning. Vi fattar beslut utifrån det material som vi får in från dig och designinnehavaren.

Inom två månader

Om du vill invända mot en designregistrering ska du skicka in din invändning till PRV inom två månader från registreringsdatumet.

Invändningen kan göra att den registrerade designen hävs, helt eller till viss del. När en invändning kommer in till PRV skickar vi en kopia av den till innehavaren som får möjlighet att kommentera invändningen.

Du kan vänta dig ett beslut inom cirka tre månader efter det att korrespondensen mellan parterna (invändaren, designinnehavaren och PRV) är avslutad.

Du kan överklaga PRV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Exempel på grund för invändning

  • Kravet på nyhet eller särprägel är inte uppfyllt.
  • Innehavaren har inte rätt till den registrerade designen.
  • Det finns något i designen som är ett hinder mot mönsterrätt enligt mönsterskyddslagen.

Bevis för att designen inte är ny, eller att den saknar särprägel, kan till exempel vara en tidigare registrerad rättighet, trycksaker eller skärmdumpar. En trycksak eller skärmdump måste innehålla en exakt bild av designen. Det måste också framgå datum för när designen offentliggjorts. Om du skickar en skärmdump från en webbplats måste det framgå en exakt webbadress.

Vem får invända?

I stort sett kan vem som helst invända mot en designregistrering, men vissa invändningar får enligt lag bara göras av personer som har särskilt intresse och skäl för det.

  • Om en registrerad design strider mot en tidigare design, eller om en registrerad design innehåller någon annans firma, varumärke, konstnärsnamn eller efternamn får endast den som äger den rättigheten göra en invändning.
  • Om designen innehåller så kallade officiella beteckningar eller angränsande rättigheter får endast den som anser att den berörs, göra en invändning.

Svensk designtidning