Bra att veta om design

En designregistrering även kallad mönsterskydd, skyddar din produkts design och utseende och hindrar andra från att använda samma design.

Undersök möjligheten att registrera din design

Din registrerade design måste vara ny och skilja sig från tidigare känd eller registrerad design. Det är du som ansvarar för att kontrollera att den gör det.

Det är viktigt för att du ska undvika att göra intrång i någon annans rättighet. Du kan ta hjälp av PRV konsulttjänster eller söka själv i databaser och register.

Till PRV:s konsulttjänster

Några exempel på databaser som du kan söka i är:

Svensk Designdatabas (extern webbplats)

DesignView (extern webbplats)

EU:s designregister, eSearch Plus (extern webbplats)

Internationella designregistreringar, Hague Express (extern webbplats)

Kom ihåg att det även kan finnas design som omfattas av andra skyddsformer, exempelvis upphovsrätt, varumärkesskydd och oregistrerat designskydd.

Så länge gäller din designregistrering

  • Din designregistrering gäller i fem år från ansökningsdatumet. Du har möjlighet att förlänga registreringen i max 25 år.
  • När du ansöker om en ny registrering kan du välja att ansöka och betala för flera femårsperioder direkt. Du kan även ansöka om hela perioden på 25 år direkt för ditt designskydd.

Reservdelar

För reservdelar gäller registreringen i max 15 år. En reservdel är en del som används till reparation av en produkt så att den får tillbaka sitt ursprungliga utseende.

PRV prövar inte om din produkt är en reservdel. Det betyder att det är du som måste avgöra om registreringen kan gälla i max 15 eller 25 år.

Fördelar med att registrera din design

En designregistrering kan skapa bättre lönsamhet på flera sätt:

  • Den ger dig en viktig fördel eftersom du har ensamrätten till att utnyttja designen kommersiellt.
  • Om du hamnar i konflikt för att någon kopierar din design är det lättare att bevisa att den är din.
  • Din dokumenterade rätt till designen ger dig en bra utgångspunkt för att förhandla om finansiering av utvecklingskostnader och ingå försäljnings- och licensavtal med andra.
  • Med en designregistrering skapar du större respekt och avstånd till konkurrenterna och får därmed större marknadsandel. Du höjer företagets värde och gör det mer synligt för investerare.

Sök efter design i Sverige

Länkar öppnas i ny flik

Sök efter design utomlands

Länkar öppnas i ny flik