Databaser

Du kan söka i flera olika databaser för att få fram information om designregistreringar som gäller i Sverige och utomlands.

Svensk Designdatabas

I Svensk Designdatabas finns registrerad design som gäller i Sverige. Här kan du bland annat se bilder på skyddsobjekten och få information om innehavare och registreringstider. 

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Hjälp till dig som söker:

Få hjälp att söka i Svensk Designdatabas med vår interaktiva instruktion.

Guide till sökning i Svensk Designdatabas (pdf 68 kB)

Designklassificering – Locarnoklasser

DesignClass – EUIPO:s databas för designklassificering, innehåller Locarnoklasserna och fler produktuppgifter. Du kan söka på svenska.

DesignClass (extern webbplats)

Locarnoklassificeringen – WIPO:s databas för designklassificering (enligt Locarnoöverenskommelsen). Sökning på engelska.

Locarnoklassificeringen (extern webbplats)

Design skyddad inom EU

European Union Intellectual Property Office, EUIPO, är EU:s immaterialrättsmyndighet för varumärke och design. I EUIPO:s databas över registrerad design hittar du information om designregistreringar som gäller inom EU och därmed även i Sverige.

eSearch plus (extern webbplats)

Internationella designregistreringar - WIPO

World Intellectual Property Organization är FN:s organ för immaterialrättsliga frågor. I WIPO:s register Hague Express finns internationella registreringar från 1999 och framåt. Internationella registreringar där EUIPO designerats (valts) gäller även i Sverige.

Hague Express (extern webbplats)

Guide till sökning, internationella registreringar (pdf, 141 kB)

Designregistreringar i många länder

Sökverktyget DesignView samlar information om registrerad design som finns hos flera samarbetande nationella myndigheter för immaterialrätt.

Innehållet i DesignView baseras på uppgifter som ingår i de deltagande myndigheternas register och hos WIPO och EUIPO.

DesignView (extern webbplats)

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika perspektiv på designfrågor.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet och upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben och skapas av PRV:s bibliotek.

Innova (extern webbplats)

Uppdaterad 2023-02-08