Webbpublikationer

Här hittar du webbpublikationer inom designområdet.

Nyligen registrerad svensk design

I Svensk designtidning publicerar PRV ny, registrerad design som har fått skydd i Sverige.

Svensk designtidning

Nyregistrerad och förnyad design hos EUIPO

Informationsblad om skyddad design inom EU. Uppdateras varje arbetsdag.

The Community Designs Bulletin, EUIPO (extern webbplats)

Nyregistrerad och förnyad design hos WIPO

Informationsblad om internationella registreringar, förnyelser och ändringar i designskydd. Uppdateras varje månad.

International Designs Bulletin, WIPO (extern webbplats)