Beställ bevis och intyg för design

Du kan beställa bevis och intyg mot en avgift.

Registreringsbevis för design

Ett registreringsbevis är ett skriftligt intyg på din registrerade design. I beviset ingår bland annat:

  • registreringsnummer
  • grafisk återgivning av den skyddade designen
  • information om vem som äger rättigheten till designen

Registreringsbeviset utfärdas automatiskt vid registreringen men du kan också beställa en ny kopia i efterhand. Uppgifterna i beviset är baserade på innehållet i våra register.

Prioritetsbevis för design 

Om du har lämnat in en designansökan i Sverige för en produkt och vill söka skydd för den utomlands kan du begära prioritet från den svenska ansökan. Din utländska ansökan anses då vara gjord samtidigt som din svenska.

Vissa länder kräver att du skickar med ett prioritetsbevis från PRV. 

Du beställer prioritetsbevis och registreringsbevis via PRV:s kundsupport mot en avgift. Telefon: 08-782 28 00 

E-post till kundsupport@prv.se

Läs mer om prioritet och att ansöka om design utanför Sverige

Läs mer om avgifter för design