Frågor och svar om design

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om design, designskydd och mönsterskydd.

 

Frågorna är grupperade under rubriker för att göra det enklare för dig att hitta svar på din fråga.

Bra att veta i början

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godkänner PRV elektronisk underskrift.
Ansökningshandlingar som lämnas in till PRV ska som regel vara undertecknade. Detsamma gäller när handlingar behöver verifieras. För flera ärendetyper tillhandahåller PRV e-tjänster här på webbplatsen där elektronisk signering ingår i tjänsten. Vi vill uppmuntra våra användare att använda dessa verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt viktigt är det att använda våra e-tjänster i ärenden där sekretess önskas. PRV kan nämligen inte garantera sekretess för handlingar som skickas med e-post.
När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godtar PRV elektronisk underskrift så länge den uppfyller kraven på avancerad eller kvalificerad signering enligt eIDAS-förordningen.
I tveksamma fall, dvs. om det är osäkert om en signatur uppfyller de kraven, kommer PRV att förbehålla sig möjligheten att fråga efter handlingar underskrivna för hand.

  • En designregistrering skyddar utseendet på produkten men inte funktionen.
  • Ett patent skyddar den tekniska lösningen på ett problem men inte utseendet på produkten.

Fundera på om du behöver komplettera med patent och varumärkesskydd. Läs mer om skillnaderna mellan olika skyddsformer.

Skillnaden mellan olika skydd

Patent

Varumärke

Din designregistrering gäller i en femårsperiod räknat från ansökningsdatumet. När du ansöker första gången kan du välja att ansöka och betala för flera femårsperioder direkt. När du förnyar din registrering har du samma valmöjlighet att förnya och betala för flera perioder. Som längst kan du ha ensamrätt till din design i 25 år.

Här kan du läsa mer om hur länge en designregistrering gäller.

Ansöka om designskydd i Sverige

Om du har ett nytt och särpräglat utseende på en produkt kan du ansöka om registrering av din design. Du kan ansöka med vår e-tjänst Svensk designansökan eller genom att skicka in blanketten "Ansökan om registrering av design". Bifoga foton eller illustrationer som visar produktens utseende.

E-tjänsten Svensk designansökan (extern webbplats)

Blanketter för att ansöka om design

Ja. En registrering av design hos PRV gäller i Sverige. Vill du registrera designen inom EU gör du en separat designansökan hos EUIPO. E-tjänst, ansökan och avgifter finns på deras webbplats.

EU-design, EUIPO (extern webbplats)

Här hittar du samlad information om avgifter för design, bland annat ansökningsavgifter och förnyelseavgifter.

Avgifter för design finner du här.

För att se om produkten redan finns registrerad söker du i Svensk Designdatabas. För att få relevanta träffar, välj en huvudklass och en underklass där din produkt ingår.

Gör en sökning i Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster).

Du måste också göra en sökning på designregistreringar i EU genom designregistret DesignView hos EUIPO.

DesignView (extern webbplats)

Din designansökan måste innehålla bilder som tydligt visar produkten eftersom designskyddet utgår från bilderna. Det är viktigt att hela utseendet visas och det är bra att skicka in bilder från flera olika håll. Ju tydligare bildmaterial desto bättre registrering. Om din ansökan innehåller mer än en bild eller vy tar vi ut en avgift för varje extra bild utöver den första.

Här får du tips att tänka på vad gäller bifogade bilder.

Nej, inte per automatik. Du behöver skriva i din ansökan att bilder och modeller ska vara hemliga en tid, dock högst sex månader från ansökningsdagen. Övriga uppgifter i ansökan blir alltid offentliga. Om du skulle ta tillbaka din ansökan inom den hemliga tiden räknas inte bilderna och modellerna som allmänt tillgängliga. Därför ses de inte som ett nyhetshinder om du ansöker senare.

Lär mer om hemlighållande av design.

Ja. Om du har begärt att bilderna i din ansökan ska vara hemliga under en viss tid skjuter vi upp registreringen och publiceringen till dess att perioden har gått ut.

Du kan avbryta hemlighållandet tidigare om du vill. Skicka då in en skriftlig begäran och ange det datum då du vill att designen ska bli offentlig. Brevet måste ha en originalunderskrift.

Läs mer om hemlighållande för design.

Din design ska placeras i en specifik klass utifrån produktens användningsområde. För att finna rätt klass kan du använda DesignClass som är EUIPO:s databas för designklassificering. Om du ändå inte hittar rätt klass kan du lägga till extra information i ansökan som beskriver produktens användningsområde. Då kan handläggaren lättare placera produkten i rätt klass.

DesignClass (extern webbplats)

Läs mer om hur du ger din produkt rätt klass.

Designskydd i världen

Ja. Tänk på att du måste ha en plan för hur du ska göra registreringar internationellt redan när du ansöker i det första landet. Alla ansökningar måste göras inom 6 månader från ansökningsdagen i första landet. Detta kallas prioritetssystemet.

Läs mer om att söka designregistrering utanför Sverige.

Från dagen du ansöker för första gången om en designregistrering startar en så kallad prioritetstid på 6 månader. Inom den tiden kan du ansöka om att registrera samma design i andra länder. Din registrering i det nya landet gäller då från ansökningsdagen i det första landet. Systemet med prioritet kopplar ihop ansökningar och gör att nyhetskravet inte påverkas.

Prioritetstiden är bra för dig om någon annan ansöker om en liknande design utomlands efter det att du har lämnat in din första ansökan. När du ansökt i ett första land och tänker söka vidare med prioritet inom 6 månader, tänk på att du måste uppge prioriteten redan vid ansökningstillfället i det nya landet, ange det land du ansökt i och ange ansökningsdatum och ansökningsnumret för den första ansökan.

Läs mer om Internationellt skydd för design

Nyhetsfrist i 12 månader

Den design du vill skydda måste vara ny. Om du har gjort den offentlig innan du ansöker om en designregistrering har du 12 månader på dig att lämna in ansökan till oss. Det kallas nyhetsfrist. Alla länder har inte denna nyhetsfrist, då får designen inte ha offentliggjorts innan man ansöker.

 

Lära mer

PRV erbjuder utbildningar och kurser där du kan lära dig mer om designskydd. Du kan också gå PRV-skolan online för att lära dig mer. Ett helt kapitel i vår skola handlar om designskydd.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

PRV-skolan online

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Telefon: 08-782 28 00

Kontakta kundsupport