Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Immaterialrätterna används för olika syften. Vad du ska välja beror på den innovation du har skapat. Här använder vi cykelhjälmen som exempel för att förklara skillnaden mellan patent, varumärke, design och upphovsrätt.

916x571_eng.jpg

Tabell som visar skillnaden mellan olika skydd
Immateriella tillgångar:

Exempel:

Immaterialrätt:

Hjälmens namn Speedy  Varumärke
Hur du löst problemet med att hjälmen ska ha perfekt passform av säkerhetsskäl Remmarna är fästa på ett mycket speciellt sätt Patent
Hjälmens utseende Formen

Design Upphovsrätt