Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Immaterialrätterna används för olika syften. Vad du ska välja beror på den innovation du har skapat. Här använder vi cykelhjälmen som exempel för att förklara skillnaden mellan patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Immateriella tillgångar

 

Exempel

 

Immaterialrätt

Hjälmens namn   Speedy   Varumärke
Hur du löst problemet med att hjälmen ska ha perfekt passform av säkerhetsskäl   Remmarna är fästa på ett mycket speciellt sätt   Patent
Hjälmens utseende   Formen   Design
Upphovsrätt