Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Det finns fyra olika immaterialrätter: patent, upphovsrätt, design- och varumärkesskydd. Tre av dem kan du ansöka om att skydda och en har du automatiskt. Här förklarar vi skillnaderna mellan dem.

916x571_eng.jpg

Tabell som visar skillnaden mellan olika skydd
Tillgång:

Immaterialrätt:

Vad är det?

Skonamnet
"Pro Sollution"

Varumärkesskydd Du kan ansöka om att registrera ett varumärke så att ingen kan utnyttja det kommersiellt. Det kan vara en figur (logo), ord, en färg eller till och med ett ljud. PRV granskar att din ansökan inte krockar med andra varumärken. En registrering gäller i 10 år och kan förnyas hur många gånger som helst.
Nytt material
i sulan
Patent Du kan ansöka om att få ensamrätt på en teknisk lösning på ett problem. PRV granskar ansökan och kontrollerar bland annat att uppfinningen inte redan finns och meddelar patent. I gengäld gör du den tekniska lösningen känd. Du betalar patentavgift under de år du har patentet, som längst i 20 år.
Unik designdetalj Designskydd

Du kan registrera en design om den har ett nytt och särpräglat utseende. Kontrollera först att inget liknande redan är registrerat eller finns på marknaden. Din registrering gäller i 5 år åt gången och du kan förlänga skyddet i 25 år.

Foto
av skon
Upphovsrätt

Den som skapar något konstnärligt, till exempel modefoton på skon, har automatiskt upphovsrätt på dem. Den består av en ekonomisk rätt som du helt eller delvis kan sälja till någon annan, och en ideell rätt som inte går att avtala bort. Den sista innebär att du alltid har rätt att bli omnämnd i samband med att ditt verk används.

Uppdaterad 2023-03-07