Mobiltelefon – många immaterialrätter

En mobiltelefon består av många olika immaterialrätter som varumärke, design, upphovsrätt och oftast flera tusen patent. Här använder vi mobiltelefonen som fördjupat exempel för att visa syfte och användning för de olika immaterialrätterna.

Mobiltelefonen - En komplex produkt

Smartphones är mycket komplexa och det går att göra många andra saker än att ringa med dem. De är också datorer, kameror och nästan bara den tekniska utvecklingen, fantasin och kreativiteten hos utvecklarna sätter gränser för vad en telefon kan utföra. Även om produkten är mycket komplicerad fungerar den ändå som exempel på hur olika aspekter som finns i en smartphone kan aktualisera immaterialrätt.

En förenklad bild

Vart och ett av exemplen är grova förenklingar. Att det till exempel står ett kryss i ”patentrutan” för ”kameran i telefonen” betyder bara att patent kan vara aktuellt om förutsättningarna för det är uppfyllda. Dessa förutsättningar är många och komplicerade i sig. Syftet med denna förenklade bild är att visa att många detaljer i en produkt kan vara skyddade, vilket många inte är medvetna om. I PRV-skolan kan du lära dig mer om de specifika förutsättningarna för att en immaterialrätt ska uppstå och vad det betyder för innehavaren och andra aktörer.

Immaterialrätt är också viktigt för de som inte har den

Immaterialrätten är inte bara viktig för den aktör som har nya idéer eller har skapat ett vinnande koncept eller en ny typ av produkt/tjänst. Såväl som immaterialrätten kan gynna rättighetsinnehavaren så kan det vara skadligt att bryta mot andras immaterialrätter. Aktörer bör därför också ägna energi åt att analysera vilka rättigheter konkurrenterna har så att företaget inte bryter mot någon annans rättigheter. Ett immaterialrättsintrång kan vara kostsamt genom att företaget kan tvingas in i långa, komplicerade och dyra processer istället för att fokusera på att sälja de egna varorna/tjänsterna.

Mobiltelefon  Patent Varumärke Designskydd Upphovsrätt
Formgivning/design på telefonen   X X X
Namnet på telefonen   X    
Namnet på företaget bakom telefonen   (X)    
Logotypen på telefonen   X X X
Typsnitt   X X X
Grafisk profil   X X X
Tekniska lösningar i telefonen (kan avse mycket) X      
Komponenter i telefonen X      
Tillverkningsmetoder av komponenter X     (X)
Kameran i telefonen X      
System för att skicka/ta emot olika typer av info X      
Sändare/basstationer med mera X      
Nya användningsområden X      
Affärsplaner angående telefonen       (X)
Datorprogram i telefonen (X)     X
Appar (X)     X
Dokument om strategier       X