Vanliga ord och begrepp

Orden i den här listan är begrepp som används flitigt i texter och sammanhang där man diskuterar immateriella tillgångar. Ordförklaringarna ger dig snabbt en god överblick.

Affärsidé

Affärsplan

Affärsstrategi

Certifiering

Co-branding

Copyright

Designskydd

Dolda tillgångar

Domännamn

Enhetligt patent

EPO

Finansiering

Franchising

Företagshemlighet

Goodwill

Idé

Immaterialrättsstrategi

Immateriella rättigheter

Immateriella tillgångar

Innovation

Intellectual assets (IA)

Intellectual property (IP)

Intellectual property rights (IPR)

Intellektuellt kapital

Licens

Marknadsplan

Mönsterskydd

EUIPO

Patent

Patentbyrå

Patentombud

Piratkopiering

Royalty

Samarbetsformer

Tillgångar

Upphovsrätt

Validering av patent

Varumärke

WIPO

Växtförädlarrätt