Patent

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. Ett patent ger ensamrätt till att kommersiellt utnyttja en uppfinning. 

Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen genom att tillverka, sälja eller importera den, utan patenthavarens tillstånd. Ett patent ger ensamrätt i upp till 20 år. I gengäld måste patenthavaren offentliggöra sin uppfinning och betala en årlig avgift. Patent- och registreringsverket (PRV) är behörig myndighet för patent i Sverige, med undantag av enhetliga patent som helt hanteras av det europeiska patentverket (EPO).

Inte alla uppfinningar kan få patent. Det finns tre krav som uppfinningen måste uppfylla:

  1. Uppfinningen måste vara ny. Det betyder att den inte får ha offentliggjorts tidigare någonstans i världen.

  2. Uppfinningen måste ha uppfinningshöjd. Det betyder att den måste skilja sig väsentligt från det som redan är känt, lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde.

  3. Uppfinningen måste vara industriellt tillämpbar. Det betyder bland annat att uppfinningen ska kunna tillverkas eller utföras inom "industri" i ordet vidaste bemärkelse. Det innebär också att en uppfinning som påstås fungera på ett sätt som strider mot naturlagarna, till exempel en evighetsmaskin, inte är patenterbar.

Ett svenskt patent gäller i Sverige, men vem som helst har rätt att tillverka och sälja uppfinningen utanför landet. För att förhindra det kan man söka patent i fler länder. Det kan man göra till exempel genom att lämna in en ansökan i varje land för sig, genom att använda sig av PCT-systemet eller via EPC hos europeiska patentorganisationen.

Ett patent är en immateriell tillgång som kan licensieras ut eller säljas. Med ett patent ökar också chansen att hitta investerare och affärspartners.

Läs mer om patent

Läs mer om patent i PRV-skolan online