Vad är immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar är till exempel en logotyp, ett patent, ett kundregister, avtal, affärsmetoder och expertkunskap.

Så mycket som 80 procent av ett företags värde ligger ofta i immateriella tillgångar som inte går att ta på. De företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det.

Det är viktigt att kartlägga ditt företags immateriella tillgångar och göra en strategi för hur du ska hantera dem. Då ger du ditt företag de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Exempel på immateriella tillgångar

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget, produkt eller tjänst
 • Domännamn
 • Design och utseende
 • Beviljade patent och patentansökningar
 • Registrerade och oregistrerade varumärken och design
 • Upphovsrätter
 • Företagshemligheter
 • Affärsidéer eller affärsmodeller
 • Kompetens och spetskunskap
 • Interna manualer och arbetsmetoder
 • Kundregister
 • Tillverkningsprocesser
 • Databaser
 • Text, foto, musik och film
 • Datorprogram, dataspel och appar
 • Egenutvecklad teknik
 • Forskningsresultat
 • Resultat av utvecklingsarbete och samarbete
 • Samarbetsavtal om immaterialrätt

Få hjälp och stöd med immateriella tillgångar

PRV, Företagsfrämjare och ombud kan hjälpa dig med olika saker relaterat till immateriella tillgångar. 

Få hjälp och stöd med immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter

Vissa av de immateriella tillgångarna kan du skydda som immateriella rättigheter. Registreringen gör du hos oss på PRV.

Registrera ditt varumärke

Varumärket är kännetecknet för din produkt eller tjänst. Det kan till exempel bestå av ett eller flera ord, en logotyp eller ljud och melodier.  Med hjälp av ett registrerat varumärke är det du som har kontrollen över vem som får göra affärer med det.

Varumärket registrerar du hos PRV. Det måste vara unikt och gå att skilja från andra varumärken och företagsnamn.

Mer om varumärke

Skydda din design

Om du har tagit fram en unik form på en produkt kan du behöva göra en registrering av din design som hindrar konkurrenter från att använda den. Med hjälp av registreringen så är det du som har kontrollen över vem som får göra affärer med din design.

Mer om designskydd

Ta patent

Om du har en teknisk lösning på ett problem så kan du behöva ansöka om patent som ger dig ensamrätt, för att ingen annan ska ta din idé. Tänk på att du inte får göra din idé offentlig innan du har lämnat in en patentansökan.

Med hjälp av ett patent är det du som har kontrollen över hur din uppfinning får användas.

Mer om patent

Upphovsrätt får du automatiskt

Om du till exempel har tagit ett foto, framställt en bild, skapat musik eller film så har du automatisk upphovsrätt till det verk du har skapat. Det vill säga ingen annan får använda det utan din tillåtelse. Du behöver inte ansöka om upphovsrätt utan den uppstår automatiskt när verket skapas.

Mer om upphovsrätt