Om upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur.

Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till. Upphovsrätt – copyright på engelska – är ensamrätten till en intellektuell prestation i olika former. Förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt.

Att till exempel musik, texter och film kan skyddas av upphovsrätt känner de flesta till, men att också helt andra uttrycksformer som datorprogram, byggnadskonst, brukskonst med mera kan skyddas av upphovsrätt vet inte alla.

Brukskonst omfattar bland annat formgivning av produkter. Eftersom ett stort antal produkter som säljs på marknaden också är skapade att ha en tilltalande form så kan alltså upphovsrätten vara aktuell för produkter av nästan vilket slag som helst, under förutsättning att formgivningen är tillräckligt originell.

I och med att registrering inte krävs så kan aktörer inneha rättigheter utan att veta om det i en annan utsträckning än för andra immaterialrättigheter. Dessutom finns ett antal internationella överenskommelser som innebär att rättigheten uppkommer i många länder samtidigt utan några andra kostnader än att skapa själva verket. En av de större fördelarna med upphovsrätten är att den är lätt att få. Att det inte finns ett registreringssystem för upphovsrätt medför dock att rättigheten ibland kan uppfattas som svagare än andra immaterialrättigheter.

Introduktion till upphovsrätt (pdf 4 MB)