Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätt - copyright på engelska - skyddar konstnärligt skapande som musik, texter, filmer, fotografier och design. När någon skapar ett verk, som en låt eller en roman, får det automatiskt skydd enligt upphovsrätten om uttrycket är tillräckligt originellt.

Skaparen, det vill säga upphovspersonen, har en ensamrätt att bestämma vem som får framställa exemplar av verket. Detta kallas för ekonomisk rätt. Hen har också ensamrätt att bestämma hur eller om verket ska göras tillgängligt för allmänheten. Det gäller oavsett om verket publiceras på internet eller sprids på annat sätt. Detta skydd varar i 70 år efter skaparens död.

Upphovspersonen har även en ideell rätt som innebär att hen ska namnges när verket används. Verket får inte heller användas, berarbetas eller manipuleras på ett kränkande sätt.

Om upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen infördes 1960 för att skydda skapare av konstnärliga verk. I dag omsätter upphovsrättsliga verk mångmiljardbelopp och upphovsrätt är högst aktuellt eftersom många saker vi möter varje dag, som musik i affärer eller bilder på sociala medier, är skyddade av upphovsrätten.

Vad är ett verk?

Om de litterära eller musikaliska alster som skapas är tillräckligt unika, självständiga och personligt präglade har ett verk skapats. Det är framför allt verk som har skydd enligt upphovsrätten. Men även fotografier utan verkshöjd och andra typer av prestationer är skyddade och kallas gemensamt för ”närstående rättigheter”.

Vad är tillräckligt originellt?

För att till exempel en låt ska anses vara ett verk krävs det att den är tillräckligt originell. Dessa bedömningar är svåra och avgörs i skarpa lägen av domstolar. En enkel huvudregel är att om det är osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle utforma till exempel en text likadant eller snarlikt så är texten troligen tillräckligt originell för att anses vara ett skyddat verk.

En viktig princip är alltså att det är originaliteten som ger skyddet. Kvalitet är inte relevant för frågan om ett upphovsrättsligt skydd finns, vilket kanske är lite förvånade.

Det är endast utformningen av texten till exempelvis en låt som skyddas, inte idéerna i sig eller koncept. Kravet för upphovsrättsligt skydd anses ofta vara relativt lågt satt.