Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt? Jo, upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur.

Automatiskt skydd

Vad är upphovsrätt? Jo, upphovsrätt – copyright på engelska – är ensamrätten till en intellektuell prestation i olika former. Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till. Förutsättningen är att verket är tillräckligt originellt.

Mer om vad som skyddas av upphovsrätt

Den som har upphovsrätt till ett verk kan förbjuda andra att framställa exemplar av det eller göra det tillgängligt för allmänheten.

Mer om vad du inte får göra med ett upphovsrättskyddat verk

Om innehavaren av en upphovsrätt upptäcker att någon bryter mot ensamrätten så finns ett antal olika handlingsalternativ.

Mer om vad du kan göra vid intrång

 

Uppdaterad 2023-10-18