Företagsfrämjare för upphovsrätt

Hitta en företagsfrämjare, en rådgivare inom företagsutveckling, och ta reda på vilka immateriella tillgångar som är viktigast i din affärsverksamhet.

Du kan diskutera dina immateriella tillgångar med en företagsfrämjare. Rådgivningen är ofta kostnadsfri. Företagsfrämjaren kan sedan lotsa dig vidare till en specialist inom immaterialrätt om det skulle behövas, till exempel ett patentombud eller en jurist. Här är ett urval av de största främjarorganisationerna i Sverige:

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner erbjuder rådgivning för dig som har ett företag som vill växa och utvecklas.

www.almi.se (extern webbplats)

Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin försäljning internationellt. De hjälper också internationella företag att investera i Sverige.

www.business-sweden.se (extern webbplats)

Connect

Connect ger råd, kontakter och stöttar tillväxtföretag att vässa sina affärer.

www.connectsverige.se (extern webbplats)

Coompanion

Coompanion erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning vid start och utveckling av kooperativ verksamhet och av företag, som vill bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

www.coompanion.se (extern webbplats)

Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter som vill starta och driva företag.

www.drivhuset.se (extern webbplats)

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till företag som vill öka sin marknad internationellt.

www.enterpriseeurope.se (extern webbplats)

IUC 

Industriella utvecklingscentra, IUC, är ett nätverk som arbetar för en stark svensk industri.

www.iuc.se (extern webbplats)

Nyföretagarcentrum

Information till dig som ska starta ett företag. Stiftelsen erbjuder gratis rådgivning.

www.nyforetagarcentrum.com (extern webbplats)

Andra organisationer som hjälper innovativa företag

  • Innovationskontor kopplade till universitet och högskolor
  • Science/business parks
  • Inkubatorer
  • Forskningsinstitut
  • Handelskammare
  • Regionförbund
  • Näringslivskontor i kommunen

Verksamt.se

Verksamt är en samlingsportal för små- och medelstora företagare från flera myndigheter i samverkan. Där finns information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag. På Verksamt.se finns en webbtjänst som hjälper dig att hitta rådgivare som passar dig och dina behov.

Hitta rådgivare på Verksamt.se (extern webbplats)

PRV ger stöd och råd i frågor om immaterialrätt

PRV:s kundsupport

Du är välkommen att höra av dig till vår kundsupport på PRV för frågor om immaterialrätt. 
Telefon: 08-782 28 00

Skicka e-post till PRV:s kundsupport

Fördjupade analyser

Om du behöver en fördjupad analys av patent, varumärken och/eller design så kan du beställa sökningar i våra databaser mot en kostnad. Du vänder dig då till vår konsultverksamhet som har spetskompetens inom alla teknikområden.

Mer information om PRV:s konsulttjänst

Ombud - att anlita professionellt stöd

Att tänka på vid val av ombud för patent

Att tänka på vid val av ombud för varumärke

Att tänka på vid val av ombud för design