Lagar för upphovsrätt

Här är de lagar och regler som styr upphovsrätten.

Lagarna finns att läsa på riksdagens webbplats.

  • Upphovsrättslag (1960:729)
  • Upphovsrättsförordning (1993:1212)
  • Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

www.riksdagen.se (extern webbplats)