Bra att veta om varumärken och varumärkesskydd

Ett varumärke är ett kännetecken för en vara eller en tjänst. Med ett varumärkesskydd får du en ensamrätt att använda varumärket för utvalda varor och tjänster.

Detta är ett varumärke 

Ett varumärke kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. En varumärkesregistrering gäller i tio år och du kan förnya registreringen hur många gånger som helst.

Ditt varumärke är det som skiljer dina varor och tjänster från dina konkurrenters och därför är ditt varumärke en väldigt värdefull tillgång.

Exempel på olika varumärkestyper

Därför bör du registrera ett varumärke 

  • För att kunna förhindra intrång.
  • För att säkerställa att ”du var först” (prioritet)
  • För att kunna förhindra registrering av nya varumärken effektivt, även inför EUIPO (EU:s immaterialrättsmyndighet).
  • För att skapa en registrerad immateriell rättighet som kan överlåtas självständigt eller licenseras.
  • För att kunna bevaka inflödet och agera mot piratkopior vid gränsen.
  • För att öka värdet av ditt företag.

Undersök vilka varumärken som redan finns registrerade 

Ditt varumärke får inte riskera att förväxlas med andra varumärken. Via varumärkesdatabaserna nedan kan du själv undersöka om varumärket redan finns registrerat under liknande varor och tjänster som du tänkt marknadsföra. Innan du ansöker om varumärke kan det också vara bra att säkerställa om du kan få det domännamn och företagsnamn du önskar. 

I Sverige gäller följande varumärken

  • Nationella varumärken som registreras av PRV
  • EU-varumärken som registreras av EUIPO
  • Internationella varumärken som registreras av WIPO (World Intellectual Property Organisation) och som omfattar Sverige

För att du ska få en fullständig bild över vilka varumärken som gäller i Sverige behöver du därför söka i olika databaser som du hittar här:

Svensk varumärkesdatabas 
eSearch plus 
TMView
(Där hittar du varumärken från hela Europa och även en del länder utanför Europa).

Checklista inför ansökan

För att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt inför din varumärkesansökan så har vi tagit fram en checklista.

Sök domännamn och företagsnamn

Till Internetstiftelsens databas för domännamn 

Till Bolagsverket