Förbered dig inför varumärkesansökan

När du gör en varumärkesansökan kommer du behöva svara på vissa frågor. Om du läser igenom denna checklista innan du gör ansökan har du förberett dig på bästa sätt för att få rätt varumärkesskydd.

Checklista inför varumärkesansökan

1. Övergripande om ditt varumärke

Osäker Ja

Att registrera ditt varumärke ger dig ensamrätt: ingen annan har rätt att i sin näringsverksamhet använda varumärket på liknande varor och tjänster eller i sin marknadsföring. En varumärkesregistrering gäller i tio år och du kan förnya registreringen hur många gånger som helst.

Det finns olika typer av varumärken att registrera beroende på hur varumärket ska användas. Det kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. 

Läs mer om olika varumärkestyper

2. Varumärket behöver följa vissa krav

Osäker Ja

Ditt varumärke måste vara möjligt att registrera för den typ av varor och tjänster du ska marknadsföra. Det ska inte gå att förväxla med någon annans varumärke. 

I Sverige gäller följande varumärken:

  • Nationella varumärken som registreras av PRV
  • EU-varumärken som registreras av EUIPO (EU:s immaterialrättsmyndighet)
  • Internationella varumärken som registreras av WIPO (World Intellectual Property Organisation) och som omfattar Sverige


För att du ska få en fullständig bild över vilka varumärken som gäller i Sverige behöver du därför söka i följande databaser:

Fler databaser för varumärke

När du ansöker om registrering av ett varumärke måste du förhålla dig till vissa saker för att det ska gå att registrera. Bland annat måste varumärket ha särskiljningsförmåga och inte riskera att förväxlas med andra varumärken.

Läs mer om de lagstadgade kraven här

3. Användning av varumärket

Osäker Ja

För att du ska få ett korrekt varumärkesskydd måste du ha en klar bild av vilka varor och tjänster som ditt varumärke ska marknadsföra. Varumärkesskyddet gäller för den sortens varor och tjänster, det vill säga klasser, som du väljer i din ansökan. 

Här berättar vi mer om att välja klass för dina varor och tjänster

Din svenska varumärkesansökan gäller bara för Sverige. Vill du ha ett bredare, internationellt skydd kan du ansöka på flera sätt. 

Läs mer om skydd på en internationell marknad

4. Svarat JA på frågorna?

Då är du redo att göra din varumärkesansökan. 

Om ansökan i e-tjänsten

Blanketter för varumärke

Fortfarande osäker?

Kontakta vår kundsupport för hjälp.
Vi guidar dig framåt.
Telefon:
08-782 28 00