Skydda ditt varumärke internationellt 

Din nationella varumärkesansökan gäller bara i Sverige. Det är viktigt att du registrerar ditt varumärke i alla de länder där du säljer eller tillverkar din vara eller tjänst för att kunna vara ensam på marknaden och inte riskera att göra intrång på andras varumärken.

För att registrera ditt varumärke i andra länder finns tre olika vägar att gå. Här berättar vi om skillnaderna, så att du kan göra rätt val. 

Få ett varumärke som gäller i EU   

Vill du skydda ditt varumärke i hela EU, i alla medlemsländer, skickar du din ansökan om registrering av ett EU-varumärke till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. 
Vill du ha mer information kontaktar du EUIPO eller PRV:s kundsupport. 

EUIPO

Processen när EUIPO granskar din ansökan om EU-varumärke 

Få ett varumärke som gäller i stora delar av världen  

Vill du skydda ditt varumärke globalt, i många delar av världen, kan du ansöka om en så kallad internationell registrering. Ansökan lämnas in till PRV som vidarebefordrar den till World Intellectual Property Organization (WIPO). Du anger i din ansökan i vilka länder som varumärket ska gälla. Du kan i ansökan välja på över 100 olika länder och mellanstatliga organisationer (som EU och BeNeLux).  

För att kunna ansöka om en internationell registrering måste du dock ha en nationell registrering eller ansökan genom antingen PRV eller EUIPO, eftersom WIPO baserar sin ansökan på den.

Läs mer om internationell registrering av varumärke 

Få ett varumärke som gäller i endast ett land  

Om du vill ha ett varumärke som bara ska gälla i ett land i världen lämnar du din ansökan direkt till immaterialrättsmyndigheten i det landet. 

WIPO:s förteckning över immaterialrättsmyndigheter i enskilda länder

Prioritet

Om du har ansökt om varumärkesregistrering i Sverige kan du begära prioritet om du ansöker om varumärke i ett annat land inom sex månader.  

På det sättet får du räkna den dag du lämnade in din ansökan i Sverige som ingivningsdag, även för din nya ansökan för andra länder. Det kan vara till din fördel om någon annan har ansökt om samma eller liknande varumärke och det skulle uppstå en intressekonflikt mellan er.