Om varumärkesansökan

Ansökningshandlingen är uppdelad i flera steg och den överskådliga utformningen gör att du hela tiden ser var i ansökan du befinner dig. Du kan vara säker på att få med alla nödvändiga uppgifter.

Ansöka om svenskt varumärke 

Här lämnar du enkelt in din varumärkesansökan. Du betalar direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.

Till varumärkesansökan

Avbildning av märket

I ansökningshandlingen ska du, om du ansökt om ett figurmärke, bifoga bilden av ditt tilltänkta varumärke. Rör det sig om ett ordmärke skriver du in det i ansökan. Ansökningshandlingen stödjer de vanligaste bild- och dokumentformaten.

PRV bedömer varumärket utifrån hur din ansökan ser ut. Var därför noga med hur du utformar märket och se till att avbildningarna är tydliga. Du har inte möjlighet att ändra lydelsen eller utseendet hos varumärket så att dess helhetsintryck förändras efter att din ansökan lämnats in till PRV. I så fall krävs det som regel en ny ansökan.

Brett användarstöd

En viktig målsättning för oss är att ansökningshandlingen ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Utöver stöd för personer med funktionsnedsättning, fungerar ansökningshandlingen med de vanligaste webbläsarna för Windows. För att underlätta för den som inte har svenska som modersmål finns också engelska som språkval.

Varor och tjänster

När du fyller i din ansökan måste du ange vilka varor eller tjänster du vill registrera ditt märke för eftersom denna uppgift kommer att ligga till grund för ditt skydd.

För att underlätta registreringen delas alla varor och tjänster in i olika klasser enligt ett internationellt system. Systemet består av 45 olika klasser, klass 1–34 innehåller varor och klass 35–45 tjänster.

Vara eller tjänst?

Skillnaden i att registrera varumärket i varu- respektive tjänsteklass kan i korthet beskrivas som så att om det är namnet på en butik som ska sälja cyklar och mopeder under olika varumärken, då är det återförsäljartjänster avseende dessa varor i klass 35. Ska du däremot tillverka och sälja cyklar och mopeder där själva varan ska bära ditt varumärke, då är det cyklar och mopeder i klass 12 du ska söka skydd för. 

Går inte att utvidga i efterhand

Du kan inte göra några ändringar som innebär att varu- eller tjänsteförteckningen utvidgas efter att din ansökan lämnats in till oss. Däremot går det bra att stryka varor och tjänster som inte längre är aktuella och att omformulera varuförteckningen så att den får ett snävare omfång än i din ursprungsansökan.

Förenklad användning av varu- och tjänsteklassning

Varu- och tjänsteklassningen kan vara svår att förstå för den som ansöker om ett varumärkesskydd för första gången. I ansökan använder du dig av sökord för att beskriva till vilka varor och tjänster du vill knyta ditt varumärke.

Avgifter

Observera att om du väljer att lägga till varor eller tjänster i fritext – tar PRV ut en högre avgift motsvarande avgift för pappersansökan. 

Signera ansökan

Här har du två alternativ till att signera- eller underteckna din ansökan. Signera med e-legitimation eller Signera inte med e-legitimation. Följande e-legitimationer kan användas:

BankID, Mobilt BankID eller Telia. Har du valt att inte signera din ansökan med e-legitimation ska bekräftelsen skrivas ut och undertecknas. Bekräftelsen skickas sedan undertecknad till PRV.

Betala din ansökan

När din ansökan är klar betalar du den elektroniskt. De betalningssätt som tjänsten erbjuder är kortbetalning med VISA, MasterCard, bankbetalning med Nordea, SEB (företag), Swedbank och Handelsbanken (privat). Dessutom erbjuder tjänsten möjlighet till betalning med depositionskonto. Depositionskontobetalning sker genom att Logga in med det användarid och det lösenord du tilldelats för PRV depositionskonto.

När din ansökan är inlämnad

När din ansökan är betald och ingiven får du en inlämningsbekräftelse (PDF) på skärmen och med e-post. 

Om din varumärkesansökan leder till att varumärket registreras gäller skyddet från den dagen din ansökan kom in till oss.