Välja rätt varor och tjänster för ditt varumärke

För att du ska få ett korrekt varumärkesskydd är det viktigt att du väljer rätt varumärkesklasser, i form av varor och tjänster för ditt varumärke.

Här är några tips på hur du väljer rätt varumärkesklasser från Antonio Nordmark på PRVs Kundsupport:

 

När du ansöker om varumärke ska du ange för vilka slags varor och tjänster det ska gälla. Alla varor och tjänster är indelade i ett system uppdelade i 45 olika varumärkesklasser. Klass 1-34 är för varor och klass 35-45 är för tjänster.

Att tänka på 

 • Du bör endast välja varor och tjänster som du använder varumärket till idag, eller som du planerar att använda det till i närmsta framtiden. 
 • Du betalar en extra avgift för varje varumärkesklass som du lägger till i din ansökan.
 • Det går inte att lägga till en vara eller en tjänst efter att du skickat in ansökan.
 • Vid skydd av egentillverkade varor ingår alltid försäljning och marknadsföring av dessa.

Vilka varor och tjänster ska jag välja?

Har du tillverkat en vara, till exempel kaffe, och driver ett café med samma namn? Då kan du välja följande varumärkesklasser:

Klass 30: kaffe 
Klass 43: cafeteriatjänster 

Försäljning av dryck 

Om du ska starta en butik där du säljer veganska livsmedel, samt tillverkar kombucha som du säljer i butiken, så kan du välja följande klasser: 
Klass 30: Kombucha 
Klass 35: Återförsäljning av livsmedel 

Försäljning av smycken 

Om du har en guldsmedsaffär som säljer andras varor samt tillverkar egna 
smycken och säljer dem i affären, så kan du välja följande klasser:
Klass 14: Smycken 
Klass 35: Återförsäljning av smycken 

Försäljning av mat 

Om du i en livsmedelsbutik säljer färdiga sallader, fyllda smörgåsar och hemleverans av mat kan du välja följande klasser:

Klass 29: Smörgåsar 
Klass 30: Fyllda smörgåsar
Klass 35: Återförsäljning av livsmedel
Klass 39: Leveranstjänster 

Skönhetssalong med kosmetiska produkter 

Om du har en skönhetssalong och tillverkar egna kosmetiska produkter, då kan du välja följande klasser: 
Klass 3: Preparat för kroppsrengöring och skönhetsvård.
Klass 44: Skönhetssalonger 

Snickeri med tillverkade möbler och designtjänster 

Har du ett snickeri där du tillverkar egna möbler? Erbjuder du även möbelrenoveringar och möbelreparationer? Kan du även hjälpa till med designtjänster åt andra för möbler? Då kan du välja följande klasser: 
Klass 20: Möbler
Klass 37: Renovering/reparationer av möbler
Klass 42: Formgivning av möbler 

Exempel på appar 

Om du ska skydda en app bör du tänka på att dessa inte klassificeras utifrån innehållet eller inriktningen i appen.  

 • Om du själv tillhandahåller tjänsterna som appen innehåller, till exempel att du utför olika trädgårdstjänster kan du välja:
  Klass 44: Trädgårdsskötsel, odlingsrådgivning avseende trädgårdsodling; rådgivning om trädgårdsskötsel. 
 • Om du själv utvecklat appen och vill att skyddet endast ska avse denna kan följande klassificering istället vara aktuellt:
  Klass 9: Applikationsprogramvaror (appar); mobil-appar. 
 • Klass 42: Design och utveckling av mjukvaror; skapande av mjukvaror; support och underhåll av programvara; tekniska supporttjänster avseende datorprogramvara och applikationer; uppdatering av programvara; installation av programvara; programmering av datorprogramvara. 

Virtuella varor

Virtuella varor tillhör klass 9 eftersom de klassificeras som digitalt innehåll eller digitala bilder. Med virtuella varor menas icke-fysiska föremål som till exempel kan köpas och användas online i spel eller i så kallade communities.

Varuuppgiften virtuella varor är otydlig och måste därför preciseras ytterligare med vad de virtuella varorna avser. Virtuella varor behöver dessutom preciseras med att de är nedladdningsbara.

Exempel på godtagbara uppgifter i klass 9:

 • nedladdningsbara virtuella kläder,
 • nedladdningsbara virtuella varor, nämligen kläder,
 • nedladdningsbara virtuella glasögon,
 • nedladdningsbara virtuella väskor.

Preciseringskravet av virtuella varor gäller även vid återförsäljning av virtuella varor i klass 35.

Non-fungible tokens (NFT)

I den 12:e editionen av Niceklassificeringen infördes varan nedladdningsbara digitala filer autentiserade genom non-fungible tokens [NFT]. Den ändras i kommande version till nedladdningsbara digitala bildfiler autentiserade genom non-fungible tokens [NFT]. En NFT behandlas som ett unikt digitalt certifikat som är registrerat i en blockkedja och autentiserar digitala produkter. Den är inte en del av de digitala produkterna.

I nästa version införs även varan kläder autentiserade genom non-fungible tokens [NFT] i klass 25, vilket ytterligare förtydligar att en NFT är ett digitalt certifikat som autentiserar en produkt, oavsett om den är virtuell eller fysisk, och inte en vara i sig.

Därför godtar inte PRV non-fungible tokens [NFT] som varuuppgift, utan man behöver precisera vilken typ av produkt som autentiseras av NFT.

Preciseringskravet gäller även i tjänsteuppgifter när NFT:n i sig inte är föremål för tjänsten. Därför godtar PRV till exempel inte återförsäljning av non-fungible tokens (NFT) i klass 35 eller finansiell handel med non-fungible tokens (NFT) i klass 36. För att de uppgifterna ska godtas behöver varorna som autentiseras av NFT:n preciseras, till exempel enligt följande:

 • återförsäljning av virtuella kläder autentiserade genom NFT (klass 35),
 • finansiellt mäkleri avseende varor autentiserade genom NFT (klass 36).

Däremot godtar PRV följande formuleringar eftersom NFT:n i sig är föremål för tjänsten:

 • utbildning avseende utveckling av non-fungible tokens (NFT) (klass 41),
 • tekniska tjänster relaterade till NFT (klass 42),
 • utveckling av non-fungible tokens (NFT) (klass 42).

Tjänster i virtuella miljöer

I nästa version av Niceklassificeringen förtydligas även klassificeringen av tjänster som tillhandahålls i virtuella miljöer genom ett antal nya termer och en förändring i de allmänna anmärkningarna:

I princip påverkas inte klassningen av hur en tjänst tillhandahålls. Exempelvis klassificeras finansiell rådgivning i klass 36 oavsett om rådgivningen tillhandahålls i en fysisk lokal, via telefon, online eller i en virtuell miljö. Däremot förändras klassificeringen om syftet med tjänsten eller resultatet av tjänsten påverkas av hur tjänsten tillhandahålls, vilket kan ske med vissa tjänster i virtuella miljöer. Till exempel omfattar transporttjänster i klass 39 förflyttningen av varor eller passagerare från en fysisk plats till en annan. I virtuella miljöer har dessa tjänster inte samma syfte eller resultat och därför måste de förtydligas för en tydlig klassificering, till exempel simulerade resetjänster tillhandahållna i virtuella miljöer för underhållningsändamål (klass 41).

Exempel på godtagbara formuleringar:

 • återförsäljning av nedladdningsbara virtuella kläder (klass 35),
 • simulerade restaurangtjänster tillhandahållna i virtuella miljöer för underhållningsändamål (klass 41),
 • beställning av mat och dryck i virtuella miljöer för avhämtning (klass 43),
 • medicinsk rådgivning i virtuella miljöer (klass 44).

Uppgiften Metaverse i varu- och tjänsteförteckningar

Eftersom Metaverse är ett registrerat varumärke i vissa länder får det inte användas som uppgift i en varu- och tjänsteförteckning. Därför, och för att använda en så bred term som möjligt, används istället begreppet virtuella miljöer (eng. virtual environments) i Niceklassificeringen, till exempel i följande tjänster:

 • banktjänster online tillhandahållna i virtuella miljöer (klass 36),
 • tillhandahållande av chattrum i virtuella miljöer (klass 38),
 • underhållningstjänster i virtuella miljöer (klass 41),
 • hosting av virtuella miljöer (klass 42).

 

TMclass hjälper dig att hitta rätt 

Verktyget hjälper dig att hitta de klasser där dina varor och tjänster hör hemma. Behöver du hjälp med att förstå hur TMclass fungerar så kan du se instruktionsfilmen.

Länk till instruktionsfilmen för TMclass (extern webbplats) 

TMclass (extern webbplats, tar ofta lång tid att ladda)

Övergripande lista på varor och tjänster 

Här finns en lista med generella exempel på vad som ingår i varje klass. Den kan vara till hjälp för dig som ska klassa dina varor eller tjänster.

Hämta PDF: Utförliga exempel på varor och tjänster (pdf 47 kB)

Fördjupande information

Klasslistor 

Klassboken med klasslista i alfabetisk ordning, 2023 (pdf 3,5 MB)

Klassboken med klasslista i klassordning, 2023 (pdf 17,3 MB) 

Om en vara eller tjänst inte finns i klasslistan 

Information om klassning av varor och tjänster utöver klasslistan

Precisering av vissa beteckningar i klasserna 

PRV kräver preciseringar för vissa beteckningar i de existerande klasserna. Det görs på samma sätt av alla medlemsländer som samverkar med European Union Intellectual Property Office, EUIPO. 

Här ser du vilka klasser det gäller - precisering av klasser (pdf 47 kB)

Om godkännande av klassificeringstermer och de allmänna beteckningarna i niceklassificeringens klassrubriker (extern webbplats)

Ta hjälp av vår kundsupport 

Om du inte känner dig helt säker på vilka varor och tjänster och varumärkesklasser du ska ange finns vår kundsupport för att besvara dina frågor. 

Kontakta kundsupport

Uppdaterad 2023-11-14