En utsträckt hand som håller i en växt
Foto: Pexels

När du har ett registrerat varumärke

När du har registrerat ditt varumärke bör du ta hand om det på bästa sätt för att få värdet att växa. Alla registreringar gäller i tio år, därefter behöver varumärket förnyas för att behålla sin giltighet. 

 

När du har ett registrerat varumärke är det ditt ansvar att bevaka att ingen gör intrång på dina rättigheter, till exempel om någon registrerar ett varumärke som kan förväxlas med ditt.

Bevaka ditt varumärke

Om otillåten användning och intrång i immateriella rättigheter

Det är viktigt att tänka på att ändra dina uppgifter ifall något förändras, exempelvis vid eventuell adressändring eller byte av ombud.

Läs mer om att ändra uppgifter

Ett registrerat varumärke är en ekonomisk tillgång som du kan licensiera eller överlåta till någon annan person, men du har även möjlighet att pantsätta varumärket ifall du behöver låna pengar.

Överlåtelse av varumärket 

Licensering av varumärket 

Pantsättning av varumärket