Kikare som ligger på en kikarlåda på ett bord
Foto:Skitterphoto

Bevaka ditt varumärke

Det är viktigt att regelbundet bevaka vilka varumärken som registreras så att du inte blir utsatt för ett varumärkesintrång.

Vikten av att bevaka ditt varumärke 

Mängden registrerade varumärken växer ständigt och nya varumärkesansökningar ges ständigt in till såväl PRV som till EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Som innehavare till ett varumärke är det därför viktigt att bevaka vilka nya varumärken som har eller är på väg att registreras. Detta möjliggör att du som rättighetshavare kan stoppa eller upphäva nya varumärken som ligger för nära ditt varumärke. Du kan då ingripa i ett tidigt skede genom att invända mot det nya varumärket, vilket i sin tur kan förhindra att det börjar användas och etableras på marknaden.

När du löpande bevakar ditt varumärke ser du även vad som händer inom ditt produktområde. Det kan vara bra för att få en bild av konkurrensen. 

Så bevakar du ditt varumärke 

Du kan själv söka efter varumärken i såväl svenska som internationella databaser.

Här tipsar vi om var du kan göra dina sökningar, för att få en så heltäckande bild som möjligt. 

Till EU-varumärken, eSearch plus 

Till europeiska varumärkesdatabasen TMview 

Till internationella varumärkesregistret 

Om någon gör varumärkesintrång 

Anser du att ett nytt varumärke är i konflikt med ditt varumärke kan du invända mot den varumärkesregistreringen. Den som vill invända mot ett svenskt registrerat varumärke måste göra det inom tre månader från att varumärkesregistreringen kungjordes i Svensk Varumärkestidning. Det går också att invända mot en varumärkesansökan som ska skyddas för hela EU, inklusive för Sverige. Detta görs hos EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).  

Svensk Varumärkestidning 

Läs mer om invändning 

Läs mer om intrång

Piratkopiering

Att bli piratkopierad, att någon har gjort en sämre och billigare kopia av en produkt som du har varumärkesskyddat är en tråkig händelse. Piratkopiering är tyvärr ett internationellt fenomen. 

Läs mer om piratkopiering